Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

6.3. Джерела формування оборотних коштів

Джерелами фінансування оборотних активів є власний капітал (у формі власних оборотних коштів або чистого робочого капіталу), короткострокові кредити банку, комерційний кредит (кредиторська заборгованість), стійкі пасиви та довгостроковий позиковий капітал.

Існує три принципових підходи до фінансування оборотних активів:

·        консервативний — коли вся постійна частина оборотних активів і половина змінної фінансується за рахунок власного капіталу (ВК) і довгострокового позикового капіталу (ДПК), а друга половина змінної — за рахунок короткострокового позикового капіталу (КПК);

·        помірний — коли постійна частина фінансується за рахунок ВК і ДПК, а змінна — за рахунок КПК;

·        агресивний — коли половина постійної частини фінансується за рахунок ВК і ДПК, а все інше — за рахунок КПК.

Під постійною частиною оборотних активів тут розуміється їх норматив при мінімальному обсязі діяльності, а під змінною — перевищення цього нормативу у зв'язку з циклічністю або сезонністю діяльності.