Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

6.4. Показники стану і ефективності використання оборотних коштів

Стан оборотних активів харктеризується наявністю власного оборотного капіталу на певну дату (по балансу). Порівняння його величини з нормативом дозволяє визначити недостачу або надлишок чистого робочого капіталу підприємства.

Ефективність і оптимальність використання оборотних коштів оцінюється показниками рентабельності і ділової активності відповідно. Під діловою активністю розуміють швидкість обороту певних видів оборотних активів в разах, яка розраховується як співвідношення обсягу продаж, собівартості або продаж в кредит до середніх залишків певних груп оборотних активів.

Необхідний обсяг і оптимальність структури оцінюється за допомогою структурних співвідношень між групами оборотних активів і показників ліквідності та платоспроможності. Під ліквідністю розуміють швидість перетворення певного виду оборотних активів у гроші. Розрахунок здійснюється через перевод показників ділової активності в дні обороту, що, по суті, і є ліквідністю. Платоспроможність визначається через співвідношення різних типів певних груп оборотних активів, що сформовані за ступенем ліквідності і поточними пасивами. Кожен коефіцієнт показує рівень негайності розрахунків в залежності від терміновості погашення поточних пасивів і співвідношень між групами оборотних активів за рівнем ліквідності. Грунтовне вивчення самих показників і механізму їх використання в аналізі передбачено курсом «Фінансовий аналіз».