Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.10. Доступ до бази даних електронної бібліотеки

1.   Доступ до бази даних ЕБ для користувачів мережі
Інтернет обмежується. Для кожного документу і/або його
складової визначаються права доступу аж до заборони надан­
ня його в мережі їнтернет, у тому числі протягом визначено­
го періоду часу.

2. Пошук інформації здійснюється в ЕБ шляхом перегля­
ду і/або пошуку з використанням гіпертекстових посилань.
Як відповідь на запит у ЕБ, користувачеві може бути пред­
ставлений: єдиний документ; його фрагмент; набір доку­
ментів не тільки в текстовій формі, але й у мультімедійному
представленні.

4.    Повний і вільний доступ у режимі читання до доку­
ментів у ЕБ забезпечується тільки в Інтранет з робочих
місць, у спеціально обладнаному читальному залі.

5.          Копіювання електронних документів і їх фрагментів
виконується на платній основі з дотриманням авторських
прав.

Необхідно зауважити, що послуги реальних бібліотек у системі електронних комунікацій мають бути конкуренте здатні порівняно з послугами, що надаються чисто віртуаль­ними інформаційними службами.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+