Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.3.2. Процедура складання та застосування бюджету

6.3.2. Процедура складання та застосування бюджету

Для визначення доцільності зміни діяльності розраховують коефіцієнт співвідношення між сумою доходу і зниженням витрат та сумою зменшення витрат і втратою доходу. У нашому прикладі цей коефіцієнт дорівнює 0,357, що означає недоцільність скорочення площі посіву озимої пшениці й збільшення відгодівлі на 50 корів. Така заміна була б доцільною при коефіцієнті, рівному або більшому за одиницю (К = > 1).

Частковий бюджет може бути використаний для аналізу довгострокових змін (наприклад, при купівлі чи оренді додаткової земельної площі) і для аналізу короткострокових змін (приміром, при зміні структури посівних площ відповідно до зміни ринкових цін на сільськогосподарську продукцію). Існує три основні типи часткового бюджету:

1. Заміщення одного виду виробництва іншим, наприклад, коли 80 га сої заміщується 80 га кукурудзи або коли корови на відгодівлі заміщуються молодняком на відгодівлі.

2. Заміщення ресурсів, якщо, приміром, ручна праця заміщується механізованою, змінюється раціон годівлі худоби, орендована техніка заміщується власною або, навпаки, збільшується чи зменшується використання мінеральних добрив, хімікатів.

3. Зміна розмірів або масштабу виробництва, коли змінюються розміри підприємства чи окремих його галузей. Це може бути купівля або оренда додаткової земельної ділянки, збільшення поголів’я худоби або птиці.

Частковий бюджет може будуватися за одним з наведених трьох підходів або ж передбачати їх комбінацію. Однак у будь-якому випадку в ньому розглядаються лише дві альтернативи, з яких вибирається краща. У табл. 6.3 наведено приклад часткового бюджету. Виходячи з результатів розрахунку даного бюджету, можна дійти висновку про недоцільність за наявних економічних умов змінювати виробничу програму шляхом збільшення поголів’я корів на відгодівлі та площі кормових культур. Такі зміни були б збитковими.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+