Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.4. Відходи переробки насіння олійних культур і використання їх

Побічними продуктами виробництва олії з насіння олійних культур є макуха і шрот. Це високобілковий концентрований корм для всіх видів сільськогосподарських тварин, який входить перева­жно до складу комбікормів. Загальна поживність макухи і шроту прирівнюється до поживності зернових культур, але в них значно вищий вміст протеїну (табл. 30).

За амінокислотним складом, біохімічною цінністю білки макухи і шроту відрізняються від зернових злаків більшим вмістом лізину, ме­тіоніну, цистину, триптофану, кальцію та фосфору, вітамінів групи В.

Таблиця 30. Хімічний склад та поживність макухи і шроту,

% (у середньому)

Вуглеводи макухи і шроту складаються переважно з клітковини, геміцелюлози, невеликої кількості цукрів і пектинових речовин, олії (до складу олії входять переважно ненасичені жирні кислоти). Вміст вітамінів та інших біологічно активних речовин залежить як від яко­сті сировини, так і від правильності ведення технологічного процесу.

За фізико-хімічними показниками макуха повинна відповідати певним нормам (табл. 31).

Таблиця 31. Фізико-хімічні показники макухи

Зберігання макухи і шроту має свої особливості. Після виготов­лення на виробництві вони мають дуже низьку вологість і високу температуру (шрот — 100 — 105 °С). Крім того, шрот містить деяку кількість розчинника. В такому вигляді макуха і шрот непридатні для тривалого зберігання, тому що олія швидко окислюється киснем повітря, гіркне і її кормові якості різко знижуються. До того ж при розщепленні жиру виділяється теплота, що може призвести до са­мозігрівання і навіть до самозагоряння продукту.

Для підвищення стійкості макухи і шроту під час зберігання їх ви­сушують та охолоджують, проводять відгонку розчинника. Вологість макухи і шроту відповідно до стандарту становить 6 — 10 %. Темпера­тура — не вище 35 °С, а влітку вона не повинна перевищувати тем­ператури повітря більш як на 5 °С. Вміст розчинника у шроті при його відвантаженні — не більше 0,1 %. Макуху і шрот зберігають на­сипом або в мішках у сухому темному й охолодженому приміщенні.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+