Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.4. Незавершене виробництво

Незавершеним виробництвом називається вирахуваний у вартісному вираженні виробничий наробок.

Виробничий наробок – сукупність предметів праці, що знаходяться в обробці на робочих місцях, на транспорті, на контролі у ВТК, на складах. Існує 3 види виробничого наробку: цикловий, зворотний і страховий.

Цикловий наробок – це кількість запущених у виробництво виробів, що знаходяться в обробці, на контролі та на транспорті, тобто він охоплює: технологічний, контрольний і транспортний цикли. Цикловий наробок є найбільшим і розраховується за формулою:

 

Нц = Тц · N,

де  Нц – розмір циклового наробку;

      Тц – тривалість циклового наробку;

      N – середньоденний випуск виробів.

 

Зворотній наробок – кількість виробів. Призначених для компенсації невідповідності продуктивності  робочих місць, дільниць, цехів.

 

Нзв. = ½ V · t,

де Нзв. – розмір зворотнього наробку;

            V  - середньоденна потреба в виробах;

             t – час між черговими поставками виробів.

Страховим наробком називаються предмети праці, призначені для компенсації аварій і стихійного лиха, які знаходяться на складах в якості недоторканного запасу. Норма недоторканного запасу на кожному підприємстві встановлюється з урахуванням специфіки виробництва за нормативами.

Незавершене виробництво – це сума 3-х нагробків, тому загальна формула незавершеного виробництва така:

 

НВ = ∑ (Ні · Ві),

де НВ – незавершене виробництво;

     Ні – розмір і-го наробку;

     Ві – вартість одиниці і-го наробку.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+