Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.4. Основні поняття до теми 6

Основні поняття до теми 6

Маркетингова цінова політика – комплекс заходів, до якого належать визначення ціни, знижок, умов оплати за товари чи послуги з метою задоволення потреб споживачів і забезпечення прибутку фірми.

Ціна – грошовий вираз вартості товару. З маркетингової точки зору – це сума тих коштів, які віддає споживач за право володіння певним благом.

Еластичність попиту – здатність попиту реагувати на зміну певних факторів. Розрізняють цінову, перехресну еластичність та еластичність попиту за доходом.

Цінова стратегія – узагальнююча модель дій щодо встановлення і зміни цін, сукупність правил для прийняття цінових рішень, які забезпечують реалізацію цінової політики.

Стратегія "проникнення" – виведення на ринок новинки за низькою ціною – націлена на залучення широкого прошарку покупців і завоювання більшої частки ринку.

Стратегія "зняття вершків" – використовується, коли попит на товар досить високий при невеликій кількості покупців з високим доходом. У міру насичення даного прошарку покупців ціна дещо знижується і стає доступною споживачам з меншим рівнем платоспроможності. Таким чином, це стратегія від високих цін до низьких.

ОСНОВНІ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Назвіть типові ситуації, в яких приймаються рішення з цін, і які підходи до ціноутворення можуть бути при цьому використані.

Які фактори слід врахувати при визначенні ціни на товар?

Які альтернативні маркетингові стратегії можуть бути використані при виведенні товару на ринок. Як визначити рівень цін на цей товар?

Які варіанти коригування прейскурантних цін, і за яких умов вони можуть бути застосовані?

Як встановлюються ціни на різні моделі товару, на побічні, супутні набори товарів?

В яких ситуаціях фірмі варто змінювати ціни на товари? Яка тактика може бути використана при цьому?

Як слід реагувати фірмі на зміну цін конкурентами?

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+