Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

7. ----- Показники варіації, аналіз рядів розподілу

Суть варіації та завдання її статистичного аналізу.

Абсолютні показники варіації: економічний зміст та способи обчислення.

Відносні показники варіації.

Міжгрупова та внутрішньогрупова дисперсії. Правило додавання дисперсій.

Характеристики форми розподілу.

Криві розподілу.