Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

7.3. Відносні показники варіації

Поряд із абсолютними показниками варіації у статистичній практиці застосовують відносні показники варіації. Вони використовуються:

для оцінки ступеня варіації;

для порівняння варіації різних ознак;

для порівняння варіації однієї ознаки по різних сукупностях.

У загальному вигляді відносні показники варіації визначаються за формулою:

 
 

 


Можливі 12 варіантів обчислення Кв:

 
 

 
 

У статистичному аналізі найчастіше використовується коефіцієнт варіації у вигляді:

Вважається, що сукупність є однорідною, якщо V £ 33%. Крім цього, наведений коефіцієнт варіації застосовують для оцінки ступеня варіації:

V < 15% — слабка; 15 £ V £ 25% — середня; V > 25% — сильна.

Наприклад, використаємо коефіцієнт варіації для порівняння варіації успішності студентів у двох групах:

 

Оцінка на
іспиті

Кількість студентів

xf1

xf2

x2

x2f1

x2f2

1 група, f1

2 група, f2

2

3

2

6

4

4

12

8

3

12

4

36

12

9

108

36

4

7

11

28

44

16

112

176

5

2

9

10

45

25

50

225

Разом

24

26

80

105

х

282

445

 

 
 

Середній бал по групах:

 
 

Середні квадратичні відхилення та коефіцієнти варіації по групах:

 

Отже, у кожній групі має місце досить сильна варіація, причому у першій групі ступінь варіації дещо вищій.