Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7. 4. Інтернет комерція в Україні

Всесвітній розвиток Інтернет комерції у всій її різноманітті не обійшов стороною й Україну. Незважаючи на ще відносно невелику кількість користувачів Інтернет у нашій країні, роз­виток подібних форм бізнесу в нас вважається перспективним.

Міжнародний центр інформаційних технологій, що зай­нявся розробкою і впровадженням Інтернет комерції біля двох років тому, — www.int-coinmerce.com — представляє зараз найбільш відому і реально працюючу систему.

Система Інтернет комерції або скорочено СІК, а в англійському варіанті SIC (System for InternetCommerce), — це комплекс організаційних, технічних, комунікаційних і програмних засобів, призначених для створення і розвитку середовища взаємодії суб'єктів комерційної діяльності в Інтернет. На основі цієї технології працює декілька сайтів, розрахованих на ведення продажів через Інтернет в основно­му українським споживачам.

Це електронні магазини — www.bampooh.com і www.duratshop.com, що приймають оплату за замовлення в режимі он-лайн платіжних карток клієнтів із застосуванням системи криптографічного захисту інформації.

У технологічному плані СІК — це інтегрований комплекс підсистем:

-     платіжна і торговельна підсистеми (тобто back office
продавця для керування складом, вітринами магазину, об­
робкою замовлень клієнтів);

-     підсистема захисту (криптографічний захист інфор­
мації, моніторинг, адміністративний контроль);

-  підсистема оператора, що підтримує всі підсистеми і ви­
конує адміністративні функції.

Збереження і обробка інформації ведеться на комплексі UNIX серверів бази даних, Web-серверів, мережевого устатку­вання маршрутизації і фільтрування потоків, а також спеціалізованого устаткування підтримки захисту інформації.

Сформувавши в одному з магазинів своє замовлення, що розмістилося в базі даних, яка контролюється адміністрато­ром цього магазину, покупець стоїть перед вибором форми оплати замовлення. Це вхід у платіжну підсистему СІК. В да­ний час клієнти СІК мають можливість вибору між декілько­ма способами проведення платежу за оформлене замовлення. Традиційно можна одержати автоматично виписаний раху-нок-фактуру й оплатити його звичайним банківським або поштовим переказом. Однак існує кілька способів проведен­ня електронного платежу з використанням пластикових карток різноманітних платіжних систем. Система захисту платежів, по картках у СІК поєднує в собі як організаційні міри, так і апаратно-програмні засоби криптографічного за­хисту інформації.

Серед організаційних мір — обов'язкова централізована реєстрація клієнтів-власників карток і торговців, що прий­має платежі по картках у СІК. Звичайно, в міжнародних платіжних системах гроші клієнта тільки блокуються при успішному проходженні авторизації, а з його рахунку зніма­ються після одержання ними замовлення. Застосовуються механізми захисту інтересів клієнта, власника картки, від перегляду даних його платежу під час проходження платіжної транзакції через Інтернет. Зокрема, номер картки не передається по каналах зв'язку. Крім того, номера картки ніколи не довідається торговець, а зміст замовлення, що підлягає оплаті, не стане відомо банкові.

Для захисту інтересів банку клієнт підписує спеціальну угоду, за якого зобов'язується не відкидати транзакцій, підписаних його електронним підписом. Для захисту інте­ресів торговця клієнт має підписати квитанцію про одержан­ня замовлення на своє ім'я. До того ж, він може оплатити своєю карткою тільки те замовлення, що було оформлене на його ім'я. При реєстрації власник платіжної картки одержує в банку дискету або, за бажанням, чип картку. Дискета містить програмний компонент шифрування повідомлень і накладення/перевірки електронного підпису. Ключі підпису також можуть зберігатися на дискеті. Для більшої надійності з метою запобігання випадкового або навмисного копіювання для збереження ключів рекомендується використовувати чип

картку. Ще раз підкреслимо, що проведення фінансових опе­рацій у такій мережі загального користування, як Інтернет, потенційно підпадає під несанкціоноване втручання.

Тернистий шлях до успішної електронної комерції. І бага­то на ньому всіляких пасток. Тільки озброївшись відповідни­ми знаннями, можна уникнути дорогих помилок, через які багато підприємців, що обрали цей шлях, вилітали з бізнесу раніш, ніж встигали що-небудь зрозуміти.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+