Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7. 5. Основні проблеми, що стоять на шляху до успішної Інтернет комерції і варіанти їх вирішення

Проблема перша: супертехнологічність

Розповсюджена помилка полягає в тому, що ви задумали сайт, що занадто складний, щоб коли-небудь бути реалізова­ним. Часто цікаві і перспективні проекти ніколи не виходять за межі початкової стадії розвитку через нереалістичні або надто заумні плани. У більшості випадків задумані можли­вості, для яких потрібні нові або невідомі технології, так і за­лишаються нереалізованими, що в цілому відкладає запуск Інтернет магазину на невизначений час. Щоб уникнути су-пертехнологічності, необхідно визначитися з основними задачами і функціями Інтернет магазину й у першу чергу реалізувати їх. Тільки коли вони реалізовані і працюють, приймайтеся за різні екзотичні «навороти».

Проблема друга: намагатися відкусити більше, ніж у стані проковтнути

Електронна торгівля являє собою складну суміш з різних комбінацій устаткування і програмного забезпечення, уміння розробити структуру веб-сайта і вибрати оптималь­ний хостинг, забезпечити безпеку сервера і прийом платежів в он-лайні. І це далеко не повний список. Можна спробувати вирішити всі ці проблеми самостійно, але більш мудра стра­тегія полягає абсолютно в іншому. Замість того, щоб хапатися за все і не зробити в результаті нічого, просто потрібно придбати готове рішення «під ключ». Наприклад, чому б не скористатися готовими магазинами, що надають свої вірту­альні площі в оренду? Замість того, щоб стати експертом у всіх областях, необхідно дозволити технічній службі цього магазину піклуватися про безпеку і працездатність магази­ну, а також інші складності, що по зубах тільки комп'ютер­ним «гуру». Таким чином, необхідно сконцентруватися ви­нятково на маркетингу і продажах, залишивши турботу про технічні проблеми на плечах інших.

Проблема третя: намагатися продати пляжний костюм на Північному полюсі

Якщо якийсь товар добре продається в традиційній роздрібній торгівлі, було б помилковим думати, що він та­кож добре буде продаватися й в Інтернет магазині. Це далеко не завжди так: багато товарів не можуть продаватися в Інтер­нет з ряду причин: високі витрати (або неможливість) з до­ставки, складність використання або необхідність особистого продажу. Перед тим, як відкрити Інтернет магазин, не­обхідно визначити придатність товарів або послуг для Інтер­нет продажів. Потрібно задати собі такі питання:

-   Чи здатні встановлені на товар ціни підштовхнути по­
купців до придбання товару в Інтернет магазині, а не в
звичайній роздрібній мережі?

-   Вигідна (і чи можлива) доставка товару покупцеві?

-   Чи будуть покупці довіряти гарантіям Інтернет магазину?

Об'єктивна оцінка всіх «за» і «проти» дозволить заощади­ти час і уникнути необґрунтованих витрат надалі.

Проблема четверта: зневажати безпекою

Поняття «Інтернет хакер», здається, стає одним із найбільш популярних слів в електронному бізнесі. А випад­ки електронного шахрайства і вандалізму з кожним днем ростуть великими темпами. Необхідно у першу чергу подба­ти про безпеку сайту, а потім уже про все інше, серйозно по­думати про те, щоб найняти фахівця в галузі комп'ютерної безпеки, а також установити додаткове програмне забезпе­
чення для захисту сервера від вторгнення.

Проблема п'ята: діяти поодинці

Більшість піонерів електронної комерції — люди творчі й ініціативні. Для них характерна особливість ефективно дума­ти і швидко діяти, що в цілому і є головним секретом їхнього успіху. Проте, приймаючи до уваги величезну складність ро­боти й одержання результатів від електронної комерції, було б помилкою не вирішувати деякі проблеми спільно з іншими. Часто, навіть використовуючи для своїх завдань «рішення під ключ», багато проектів в електронній комерції так і не до­сягають успіху з певних причин, може бути кепський дизайн або неправильна маркетингова стратегія. Замість того, щоб пройти довгий шлях підготовки і планування проекту і в ос­таточному підсумку стикнутися з труднощами дизайну, роз­робки і просування магазину, потрібно розглянути варіант придбання всього пакета послуг у веб-агентства, орієнтовано­го на електронну комерцію. Не потрібно робити усе поодинці, якщо є можливість скористатися професійною допомогою фахівців з досвідом робіт у цій області.

Проблема шоста: зневажати дизайном

Щоб запустити он-лайн магазин, необхідно виконати уста­новку і настроювання складного програмного забезпечення на сервері, який часто називають «back office». Це програмне за­безпечення виконує всі основні функції збереження й обробки інформації про товар. Однак, в остаточному підсумку он-лайн покупець бачить тільки те, що відображається в нього в бро-узері, тобто веб-вітрину («store front») і відповідно оцінює її винятково по зручності і привабливості інтерфейсу. Щоб мага­зин робив сприятливе враження, потрібна веб-вітрина, якісна у всіх відношеннях. У цій справі без професіонала, здатного розробити гнучку структуру магазину, привабливий дизайн і зручний інтерфейс, а також грамотно інтегрувати все це з back-office — не обійтися. Важливо розуміти, що без усього цього навіть саме «навернене» програмне забезпечення із найбільш неймовірними можливостями буде зовсім даремно в

справі збільшення продажів! Аналогічно, і безглуздо організо­вана структура магазина, у якій покупцеві буде складно зорієнтуватися, приведуть ваш проект до комерційного краху.

Проблема сьома: відсутність телефону

Маловідомо, що безліч мережевих магазинів працюють здебільшого саме не в мережі. Приміром, типова ситуація може полягати приблизно в наступному: клієнт переглянув­ши ціни на сайті і порівнявши їх з іншими пропозиціям, за­хоче зробити замовлення по телефону. Однак, телефонний номер найчастіше забувають указати на сторінках Інтернет магазину. Щоб оперативно реагувати на запити споживачів, телефонний номер має бути присутнім на кожній сторінці сайту! Крім всього іншого, це переконує споживачів у тім, що вони зможуть звернутися до Вас по допомогу або сервісну підтримку, якщо виникне необхідність.

Правове забезпечення електронної комерції

Перехід у «віртуальний простір» привів до винаходу еле­ктронного підпису, а також порушив питання, чи можлива оцінка договорів (контрактів) на відстані?

Зрозуміло, що всі угоди укладаються з використанням до­говорів, в данному випадку, електронних. Договори займа­ють центральне місце в регулюванні відносин між юридич­ними і фізичними особами в різних сферах діяльності (купівля-продаж, перевезення і т. д.). З переносом угод у «віртуальний світ» їхні цивільно-правові функції не зміню­ються, але при цьому виникає ряд проблем, що стосуються укладання, зміни і припинення договорів, форми договору.

Так, згідно статті б Закону України «Про зовнішньоеко­номічну діяльність», договір укладається в простій пись­мовій формі. Невідповідність форми спричиняє недійсність договору. У зв'язку з цим виникає питання про визнання юридичної чинності

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+