Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.1. Поняття виробничої потужності та фактори які її визначають

Виробничою потужністю називається потенційна дієспроможність основних виробничих фондів, яка вимірюється кількістю продукції в натуральних одиницях.

Виробнича потужність підприємства, цеху, дільниці, робочого місця – це максимально можливий річний випуск продукції відповідної номенклатури асортименту і якості при повному використанні основних фондів в оптимальних умовах їх експлуатації.

На основі розрахунків виробничих потужностей визначаються внутрішні резерви росту виробництва, визначаються об’єми випуску промислової продукції та потреба збільшення виробничих потужностей за рахунок технічного переозброєння.

Наука і практика господарювання виокремлюють три види потужності:

1.      Проектна

2.      Поточна (фактично досягнута)

3.      Резервна

Проектна – визначається у процесі проектування, реконструкції (розширення) діючого або будівництва нового підприємства.

Поточна – визначається періодично у зв’язку зі зміною умов виробництва (номенклатури та структури, трудомісткості виготовлюваної продукції) або перевищенням проектних показників. При цьому обчислюють потужність на початку року, на кінець року та середньорічну потужність підприємства.

Резервна потужність повинна формуватись і постійно існувати у певних галузях народного господарства:

1)                 електроенергетиці;

2)      газовій промисловості - для покриття так званих пікових навантажень у електро- та газових мережах, надійного забезпечення енергоресурсами споживачів на період ремонтно-аварійних робіт;

3)      харчової індустрії – для переробки зростаючого обсягу сільськогосподарської сировини, що швидко псується у високоурожайні роки;

4)      на транспорті – для перевезення різко зростаючої кількості пасажирів у літні місяці;

5)      в машинобудуванні – для підготовки виробництва та освоєння випуску нових видів устаткування і конструкційних матеріалів.

 

 Одиниці виміру виробничої потужності підприємств застосовуються різні в залежності від характеру виробництва та їх галузевої підпорядкованості.

Загальне правило таке:

Виробнича потужність виявляється в тих одиницях виміру, в котрих планується і враховується виробництво продукції (послуг).

У більшості випадків – це натуральні або умовно-натуральні вимірники за видами виготовлюваної продукції.

Для багато номенклатурних виробництв потужність може визначатись вартісним показником.

У паспорті виробничого підприємства потужність позначають двома вимірниками:

у чисельнику – натуральні показники за видами продукції,

у знаменнику – загальний вартісний показник.

На підприємствах окремих галузей (наприклад, цукрової та молочної) виробнича потужність характеризується кількістю сировини, перероблюваної за добу.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+