Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.10. Правові основи електронної комерції в Україні

В Україні робота над створенням правових основ електрон­ної комерції почалася влітку 2000 року з виходом Наказу Пре­зидента України №928/2000 від 31.07.2000 р. «Про заходи для розвитку національної складової глобальної інфор­маційної мережі Інтернет і забезпеченню широкого доступу до цієї мережі в Україні». Відповідно до Наказу, були підготов­лені закони України «Про електронний цифровий підпис», «Про електронні документи й електронний документообіг».

При розробці законодавства України в цій сфері варто враховувати принцип технологічної нейтральності (держава не може віддавати перевагу якомусь одному устаткуванню, що забезпечує обмін електронними повідомленнями), і прин­цип прозорості, обумовлений як «забезпечення загальнодос­тупності відповідної інформації про умови доступу до вико­ристання мереж і послуг загального користування», згідно статті 4 Додатка про комунікації GATS.

Крім прийняття цих законів залишається цілий ком­плекс неурегульованих відносин, пов'язаних з використан­ням електронної інформації в таких областях: митниця і по­датки, електронні платіжні системи, захист інтелектуальної власності, безпека, конфіденційність і ін.

Як показує сучасна міжнародна практика регулювання торгівлі, головний підхід до врегулювання правовідносин — саморегулювання. Протягом всієї історії бізнес створює свої правила гри (особливо в нових областях) з метою уникнути і розв'язати можливі конфлікти, а також створити довіру між сторонами. Непотрібне втручання держави тільки шкодить загальному розвиткові і викликає роздратування і недовіру, як до влади, так і до нових сфер діяльності.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+