Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.11. Зразок електронного контракту

Для того щоб створити довірчі відносини між сторонами в електронній комерції, Європейська економічна комісія ООН розробила і у 2000 році прийняла Угоду про електронну ко­мерцію, що є зразком електронного контракту, застосування якого становить практичний інтерес в умовах відсутності де­тального регулювання правовідносин у сфері електронної ко­мерції національним законодавством. Угода містить набір правил, що належать до умов електронного контракту: мінімально необхідну інформацію про сторони відносин; ме­тод комунікації, обраний сторонами; технічні стандарти зв'язку; яке програмне забезпечення застосовується; указівки на інформаційних посередників; процедури оферти й акцепту; час відкликання оферти і прийняття акцепту. Угода складається з двох частин — механізму оферти і ме­ханізму акцепту. При цьому електронний контракт полягає в результаті комбінації механізмів оферти й акцепту.

Серйозним гальмом переходу від «паперового» бізнесу до електронного бізнесу є відсутність однозначної термінології. У зв'язку з цим цікавим представляється проект Міжнарод­ної торговельної палати E-terms — архів термінів, що вико­ристовуються в електронних контрактах (подібно INCOTERMS). Проект задуманий як он-лайнова служба до­помоги при укладанні контрактів. Прийнятим термінам відповідають унікальні посилання, так що сторони можуть легко включати ці терміни у свої контракти.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+