Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.12. Регулювання обміну даними в міжнародній торгівлі

Процес укладання електронних договорів нерозривно пов'язаний з обміном електронними даними. Діяльність з розробки міжнародно-правового регулювання обміну дани­ми в області міжнародної торгівлі, у тому числі укладання контрактів в електронній формі, ведеться в двох напрям­ках — формальному і змістовному (зі стандартизації методів комп'ютерного зв'язку і стандартизації змісту переданих повідомлень).

Так, у рамках ООН розроблені Уніфіковані правила по­ведінки при міжнародній передачі даних методами комп'ютерного зв'язку, ціль яких «полегшити обмін ко­мерційною інформацією, переданою через комп'ютери, уста­новити погоджені правила поведінки між сторонами, що бе­руть участь у цій передачі» (Правила UNCID, «Стандарти­зація методів комп'ютерного зв'язку», 1988 рік).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+