Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.2. Умови виникнення і ефективного функціонування ринку праці

Серед умов виникнення вільного ринку, що відповідають умовам виникнення товарного виробництва в цілому, виділяють наступні:

Ø суспільний поділ праці, завдяки якому здійснюється спеціалізація виробників на виробництві тих чи інших конкретних товарів;

Ø економічне відокремлення виробників на основі приватної власності на засоби виробництва, що в основному забезпечує еквівалентність товарного обміну;

Ø самостійність товаровиробника та свобода підприємництва;

Ø наявність попиту на товар, що виробляється, з боку покупців.

Аналогічними є умови виникнення ринку праці:

Перша умова - юридична свобода і здатність власника робочої сили за власним розсудом розпоряджатися своїми здібностями до праці.

Друга умова - це відсутність у працівника засобів виробництва, як джерела одержання всіх необхідних для життя засобів існування. Потреба продажу своєї робочої сили виникає тоді, коли прибуток з інших джерел є недостатнім для одержання всіх необхідних для життя засобів.

Третя умова - це поява на ринку праці покупця-підприємця, який економічно змушений вийти на ринок праці, щоб купити запропоновану для продажу здатність до праці потрібних йому працівників.

Умови ефективного функціонування ринку праці:

Ø повна самостійність та незалежність продавця та покупця робочої сили в поєднанні з їх економічною відповідальністю;

Ø формування рівноправних партнерських відносин на ринку праці на основі укладання договорів і угод;

Ø активна конкуренція між власниками робочої сили за право зайняття кращого робочого місця та роботодавців за залучення більш кваліфікованої робочої сили;

Ø баланс між робочими місцями, сукупною пропозицією робочої сили та грошовою масою заробітної плати;

Ø об'єднання найманих працівників та роботодавців у спілки для захисту своїх інтересів;

Ø прагнення продавця продати свій товар найдорожче, а покупця купити найдешевше;

Ø єдність ринку робочої сили з ринком товарів та послуг, ринком капіталів та іншими типами ринків.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+