Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.2. Міжнародні некомерційні науково-технічні зв'язки

По каналах міжнародних зв'язків в області обміну науково-технічними досягненнями відбувається передача науково-технічної інформації у формі знань і технології, тобто навичок, способів виробництва, конструкцій нових виробів.  Обмін новими знаннями дає можливість потенційним партнерам по науково-технічному обміні орієнтуватися в напрямках розвитку науки і техніки, одержувати загальні зведення про наявні досягнення в різних галузях науки і виробництва.  Передача науково-технічної інформації відбувається в основному на некомерційній основі і  створює  можливості для розвитку  майбутньої  торгівлі технологіями.  Найважливішими формами некомерційних науково-технічних зв'язків є: обмін науковими і технічними знаннями через особисті контакти вчених і фахівців, науково-технічні публікації,  міжнародні виставки і ярмарки, реклама, некомерційна передача технічних знань країнам, що розвиваються, некомерційні потоки технологій  у структурах приватних фірм.

Технологічна допомога країнам, що  розвиваються, у залежності від кількості країн, що беруть участь у проекті може бути:

двостороння  - здійснюється по угодах між урядами країни-донора і країни одержувача допомоги;

багатобічна - здійснюється декількома країнами у відношенні одного країни-одержувача.

До розряду  багатобічної відноситься і технологічна допомога по лінії міжнародних організацій. Однієї з перших міжнародних організацій, що стала надавати технічну допомогу країнам, що розвиваються,  стала Програма розвитку ООН.  Великі  програми здійснюють також МВФ, Світовий банк, ОЕСР і практично всі інші організації.

Розвиток такого прогресивного  явища  як  некомерційний обмін науково-технічними знаннями в міжнародному масштабі стримується поруч факторів:

мілітаризація наукових досліджень;

перехід на роботу з наймання до власника  капіталу  науково-технічних кадрів, у результаті чого їхня робота засекречуєтся або оформляється як власність роботодавця;

універсальна  попередня  цензура публікацій науковців.

В області некомерційної  технічної  допомоги країнам, що розвиваються,  часто  спостерігається  інвестування  засобів у технології вчорашнього дня, у такий спосіб країни, що  передають  технології в країни, що розвиваються, заробляють іноді суми, що перевищують допомогу.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+