Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.3. Міжнародне спільне проведення науково-технічних досліджень

Науково-технічне співробітництво організацій і підприємств, розташованих у різних країнах,  або ж державних організацій і структур має своєю метою досягнення визначеного результату, у  якому зацікавлені сторони, що співробітничають.  При цьому відбувається об'єднання усіх або частини знаходяться в їхньому розпорядженні матеріальних,  фінансових ресурсів,  науково-дослідних кадрів, результатів попередніх розробок кожної  сторони.  Через цю форму  міжнародних зв'язків досягається як економія ресурсів на досягнення результатів, так і скорочення ризику у випадку невдачі. Отриманими  в  процесі  співробітництва  науково-технічними знаннями і результатами мають право  користуватися  всі  учасники відносин. Ступінь участі в кінцевому результаті звичайно визначається пропорційно частці участі у виконаних роботах.

Основними формами науково-технічного співробітництва є:

координація наукових і технічних досліджень:

спільне проведення досліджень;

кооперація  робіт в області наукових і технічних досліджень.

Поряд із  застосуванням  цих основних форм науково-технічне співробітництво здійснюється також через  проведення  наукових  і технічних досліджень за замовленням, надання технічної допомоги і послуг науково-технічного характеру, навчання і стажування фахівців.

Доцільні форми співробітництва  визначаються  в  кожнім конкретному випадку, виходячи з цілей і змісту робіт. По можливості перевагу віддають кооперації,  що забезпечує більш прискорене в  порівнянні з іншими формами співробітництва впровадження й освоєння результатів виконаних у  ході  спільних  робіт досліджень і проектів. Для посилення достоїнств і ослаблення недоліків окремих форм  співробітництва  часто  використовуються  їхні різні сполучення.

Для юридичного оформлення відносин, що  виникають при здійсненні науково-технічного співробітництва, складають:

міжнародні угоди,  предметом  яких  може  бути співробітництво в проведенні наукових і технічних досліджень по обраних проблемах,  створення тимчасового колективу,  спільної лабораторії, міжнародної науково-технічної організації;

цивільно-правові договори або контракти між організаціями різних  країн,  предметом  яких може бути проведення наукових і технічних досліджень на основі  кооперації  або  за замовленням, створення тимчасових колективів або лабораторій,  ліцензійні договори.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+