Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.3. Показники використання виробничої потужності

Рівень використання виробничої потужності визначається такими показниками:

 1.  
   

  Коефіцієнт використання середньорічної виробничої потужності:

де Вф – фактичний річний випуск товарної продукції,

Пф – середньорічна виробнича потужність.

 

По Кн визначається рівень використання і наявності резервів виробничої потужності, а також рівень напруженості планового завдання. Чим ближче цей показник до 1, тим ліпше використовується виробнича потужність.

 

 1.  
   

  Коефіцієнт екстенсивного навантаження визначається за формулою:

 

де Фф – фактичний час роботи обладнання за зміну, день, місяць, рік.

Фм – максимально можливий фонд роботи обладнання за цей же термін.

 

 
 

Екстенсивним показником використання обладнання є також коефіцієнт змінності, який визначається за формулою:

 

tфакт. стан/год – фактично вироблений час в ст/год за добу,

tмож. стан/год – максимально можливе число стангодин при роботі в 1 зміну.

Наприклад: за добу відпрацьовано 320 станко/годин.

 
 

tмак. ст./год 1 зміну – 200 станко/год.

 1. Коефіцієнт інтенсивного навантаження.

 
 

де Вф – фактичний обсяг продукції (робіт) в од. часу,

Впл – планова норма виробітку за цей час.

 

Наприклад. На станку виробляється за годину 20 одиниць продукції при плановому виробітку 25 одиниць.

Кін.н. = 20 : 25 = 0,8, що свідчить про недовикористання станка.

 

 1. Інтегральний коефіцієнт навантаження.

Визначається як добуток коефіцієнтів інтенсивного та екстенсивного навантаження:

Кінт = Кін · Ке.н.

Цей коефіцієнт характеризує рівень використання обладнання як по продуктивності, так і по часу.

 

 1. Загальними вартісними показниками використання основних фондів є:

1)      Фондовіддача – отримання продукції з 1 грн. основних виробничих фондів:

2)     

 
 

Фондомісткість – частка вартості основних фондів, яка припадає на 1 грн. виготовленої продукції:

 
 

 

 

 

 

З метою пошуків резервів збільшення та поліпшення використання виробничої потужності діючого підприємства виникає необхідність класифікації факторів, які визначають виробничу потужність.

Фактори, які визначають ВП:

1)      номенклатура, асортимент і якість продукції,

2)      кількість встановленого устаткування,

3)      розміри і склад виробничих площ,

4)      фонд часу роботи устаткування,

5)      прогресивні норми використання устаткування.

Величина виробничої потужності залежить:

1)      від структури основних виробничих фондів, питомої ваги їх активної частини. При розрахунку потужності враховується все закріплене за цехами обладнання незалежно від його стану, а також обладнання, яке вводиться в експлуатацію відповідно з планами капітального будівництва;

2)      від якісного складу машин і обладнання, чим досконаліші машини і обладнання, тим вища їх продуктивність за одиницю часу роботи;

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+