Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

7.3. Політика залучення банківського кредиту

Етапи політики залучення банківського кредиту.

1.     Визначення мети використання кредиту.

2.     Визначення співвідношення різних форм банківського кредиту, що залучується на коротко- і довгостроковій основі.

3.     Оцінка і вивчення комерційних банків — потенціальних кредиторів підприємтсва.

4.     Співставлення умов можливого залучення різних форм банківського кредиту з певного кола банків.

5.     Забезпечення умов ефективного використання банківського кредиту.

6.     Забезпечення контролю за поточним обслуговуванням кредиту.

7.     Забезпечення своєчасного і повного повернення основної суми боргу.