Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.4. Аналіз персоналу та оплати праці в торговельному підприємстві

Аналіз формування та використання персоналу торговельного підприємства:

І етап – аналіз чисельності, складу та руху персоналу:

1)    аналіз чисельності персоналу та динаміки її зміни;

2)    аналіз складу персоналу – показники:

-         коефіцієнт співвідношення основних та допоміжних робітників;

-         коефіцієнт співвідношення торгово-оперативного та управлінського персоналу;

-         коефіцієнт кваліфікованості персоналу (чисельність високо- та кваліфікованих працівників / загальна кількість робітників);

-         коефіцієнт стабільності забезпечення персоналом (кількість працівників, для яких робота на підприємстві є основним постійним місцем роботи / загальна середньооблікова чисельність персоналу);

-         коефіцієнт участі в капіталі підприємства (кількість працівників, які є співвласниками підприємства / загальна середньооблікова чисельність персоналу);

3)    аналіз руху персоналу – показники:

-         коефіцієнт оновлення персоналу (загальна кількість прийнятих на роботу / середньооблікова чисельність персоналу);

-         коефіцієнт плинності персоналу (кількість звільнених з усіх причин / середньооблікова чисельність персоналу);

-         коефіцієнт співвідношення прийнятих та звільнених працівників.

ІІ етап – аналіз продуктивності праці торговельного підприємства.

ІІІ етап – аналіз формування та використання фонду оплати праці торговельного підприємства (аналіз загального обсягу та динаміки фонду оплати праці, аналіз складу виплат по стимулюванню персоналу, аналіз рівня та динаміки середньої заробітної плати, аналіз факторів, що обумовили зміну обсягу фонду оплати праці, аналіз ефективності стимулювання персоналу, аналіз фінансових можливостей підприємства по формуванню фонду оплати праці).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+