Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

7.5. План з праці торговельного підприємства та методика його розробки

План з праці торговельного підприємства є невід’ємною частиною загального плану господарсько-фінансової діяльності підприємства.

Метою його розробки є визначення необхідної чисельності та складу персоналу підприємства, а також планування коштів на стимулювання праці.

Загальна логіка та послідовність розробки плану з праці

1 етап – створення інформаційної бази планування праці;

2 етап – оцінка потреби підприємства в персоналі на майбутній період;

3 етап – перевірка відповідності потреби підприємства в персоналі фактичній чисельності та складу:

-         якщо фактична чисельність персоналу більша – розробка програми та бюджету збільшення чисельності працівників;

-         якщо фактична чисельність менша – можливість скорочення планової чисельності працівників за рахунок зростання продуктивності, суміщення, розширення зон обслуговування або розробка програми залучення додаткового персоналу або перепідготовки;

4 етап – розробка плану оплати та стимулювання персоналу;

5 етап – прийняття плану з праці.