Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

8.1. Сутність основних засобів та їх склад

Основні засоби — це матеріальні цінності, що використовуються у виробничій діяльності підприємства більше одного календарного року с початку введення їх в експлуатацію, а також предмети вартістю більше 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Основні виробничі засоби — це частина основних засобів, що безпосередньо приймають участь у виробничому процесі та зберігають свою натуральну форму. До невиробничіх основних засобів відносяться житлові будинки, об'єкти соціально-культурного і побутового обслуговування, що знаходяться на балансі підприємства.

         Склад основних засобів: Група А — будинки і споруди; група Б — передавальні пристрої; група В — машини та обладнання: а)робочі машини і обладнання, б)вимірювальні і регулювальні пристрої, в)лабораторне обладнання, г)обчислювальна техніка, д)транспортні засоби; група Г — виробничий і господарський інвентар; група Д — інші основні засоби (в тому числі матеріальні необоротні малоцінні активи).