Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

8.2. Методи оцінки ефективності використання основних засобів

Стан і ефективність використання основних засобів оцінюється за допомогою наступних показників:

·        фондоємність — показник зворотній фондовіддачі; характеризує забезпеченність підприємства основними фондами;

·        фондовіддача — по формулі розрахунку — це оборотність основних фондів; характеризує інтенсивність, а непрямо, і ефективність їх використання;

·        фондоозброєність — показник, що показує скільки основних фондів у грошових одиницях припадає на одного робітника;

·        коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні підприємства — співвідношення основних засобів і загальної суми активів;

·        коефіцієнт зносу — вимірює ступінь зносу основних засобів через співвідношення накопиченого зносу до їх первісної вартості;

·        коефіцієнти вибуття — характеризує інтенсивність вибуття основних фондів;

·        коефіцієнти оновлення — показує частку введених основних фондів у їх загальній вартості;

·        коефіцієнт приросту основних виробничих фондів — показує ступінь збільшення основних фондів у звітному періоді у порівнянні з минулим;

·        рентабельність основних виробничих засобів — визначає ступінь ефективності використання основних засобів через співвідношення балансового прибутку і середньої вартості основних засобів.