Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.11. Структурні і функціональні характеристики віртуальних співтовариств

Основними функціями віртуальних спільнот є: •

>   проведення обговорень, дискусій, форумів;

>   підтримка проблемно-орієнтованого інформаційного
простору;

>   здійснення навчання різних рівнів і категорій;

>• реалізація спільної діяльності — окрема спільнота мо­же підтримувати одну, всі або кілька функцій.

Відповідно до найбільш популярного тлумачення тер­міна, віртуальне онлайнове співтовариство — це су­купність:

-   програмних засобів, що забезпечують спілкування
членів співтовариства і здійснення спільної діяльності — ча-
тів, дошок оголошень, списків розсилання і т. п.;

- програмних засобів для створення онлайнової «особис­тості» (online identity) члена спільноти і формування його ав­торитету залежно від заслуг у рамках даної спільноти;

- засобів організаційного керування спільнотою;

-   чітко визначених цілей І політики спільноти:

-   команди адміністраторів, редакторів і модераторів, що
забезпечує нормальне функціонування спільноти;

-   учасників спільноти;

-   інформаційних ресурсів спільноти — це складова інфор­
маційно-технологічного    середовища,    у   рамках    якого
здійснюється діяльність спільноти.

Для представлення таких середовищ, а отже і віртуаль­них спільнот в Інтернеті, як правило, використовуються тех­нології створення порталів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+