Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.2. Аналіз стану та ефективності використання основних засобів

Торговельне підприємство проводить аналіз стану основних засобів для того, щоб визначити реальну кількість та вартість основних засобів на певний момент часу; аналіз складу основних засобів за окремими їх видами та аналіз ефективності використання для того, щоб визначити результативність впливу основних засобів на діяльність підприємства.

Етапи аналізу основних засобів:

1) аналіз обсягів та динаміки основних засобів (визначення темпів росту та приросту);

2) аналіз стану та складу ОЗ;

Склад ОЗ характеризується окремими їх видами та часткою цих видів у загальному обсязі основних засобів. Визначається частина:

- виробничих і невиробничих засобів в загальному обсязі ОЗ;

- активної та пасивної частини;

- власних та орендованих ОЗ;

-         фондів, що використовуються, передані в оренду або не використовуються;

3) аналіз ступеню зносу ОЗ:

          - коефіцієнт зносу ОЗ:

 

Кзн оз = Сума зносу ОЗ / Первісна (відновлювальна) вартість ОЗ

         

          - коефіцієнт придатності:

 

Кпр = Залишкова вартість ОЗ / Первісна вартість ОЗ

 

          - ступінь морального зносу:

                                                               В1              П0

                                              Кмз = 1 - ——    *    ——

                                                               В0              П1

 

В0, В1 – відповідно повна вартість нових та застосовуваних ОЗ (відновлювальна);

П0, П1 – відповідно продуктивність або витрати на обслуговування тих самих ОЗ;

 

           - ступінь придатності ОЗ для подальшого використання:

 

Кприд. оз = Фактична тривалість експлуатації / Нормативна тривалість експлуатації

 

4) аналіз інтенсивності відновлення:

            - коефіцієнт оновлення ОЗ:

 

Ко = Вартість ОЗ, введених за період / ОЗкін. пер.

                                                                   

           - коефіцієнт вибуття ОЗ:

 

Кв = Вартість ОЗ, що вибули за період / ОЗкін. пер.

 

           - швидкість оновлення:

 

Шо = 1 / Ко

 

5) аналіз ефективності використання ОЗ:

           - фондовіддача:

 

Фв = Т / ОЗсер.

 

           - доходовіддача:

 

Дв = Д / ОЗсер.

 

Д – усі доходи підприємства;

 

           - фондомісткість товарообігу:

 

Фмт = ОЗсер. / Т  або  1 / Фв

          

           - фондомісткість доходів:

 

Фмд = ОЗсер. / Д   або  1 / Дв

 

          - прибутковість ОЗ:

 

Поз = Сума прибутку / ОЗсер.

                                     

          - фондоозброєність праці:

 

Фоп = ОЗсер. / Середньоспискова чисельність працівників

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+