Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.3. Механізм управління основними засобами

Стратегічною метою управління основними засобами підприємства є забезпечення максимально ефективного використання при мінімальних витратах на їх утримання та обслуговування.

 

Завдання управління ОЗ підприємства:

1) визначення розміру потреби в прирості ОЗ

 

       - потреба в прирості ОЗ (∆Поз) на плановий період:

 

∆Поз = Поз – Ноз + Вф + Вм

 

Поз – загальна потреба в ОЗ відповідно до розробленого плану товарообігу;

Ноз – наявність ОЗ на початок планового періоду;

Вф, Вм – передбачене вибуття ОЗ у плановому періоді відповідно пов’язане з їх фізичним та моральним зносом.

 

       - загальна потреба в ОЗ на плановий період:

 

                                                      (Тпл ∙ Фм) ∙ (100 – Рпот)

                                           Поз  =   ——————————

                                                                        100

 

Тпл – плановий обсяг товарообігу;

Фм – фонодомісткіть товарообігу;

Рпот – невикористаний резерв потужності (продуктивності) ОЗ, %

 

2) розробка плану розвитку матеріально-технічної бази торговельного підприємства.

Розрахунки потреби в окремих видах та елементах та основних фондів торговельного підприємства узагальнюються в спеціально розробленому плані розвитку матеріально-технічної бази.

Розділи плану розвитку матеріально-технічної бази:

-         план розвитку торгової площі;

-         план розвитку складського господарства;

-         план технічного оснащення.

 

3) вибір форми задоволення потреби в прирості ОЗ:

- придбання необхідних ОЗ;

- будівництво ОЗ;

- оперативний або фінансовий лізинг необхідного обладнання та площ.

 

4) обґрунтування ремонтної політики підприємства.

Поточний ремонт – збереження основних засобів у стані, придатному для подальшого продуктивного використання, шляхом проведення регулярних ремонтно-профілактичних робіт, спрямованих на усунення дрібних неполадок та попередження прогресуючого фізичного спрацювання.

Капітальний ремонт – відшкодування нормального фізичного спрацювання конструктивних елементів засобів праці та максимально-можливого відновлення їх первісних техніко-експлуатаційних параметрів.

5) оптимізація строків експлуатації основних фондів.

Оптимальний термін експлуатації може бути визначено як період експлуатації, в якому забезпечується максимізація нагромадження коштів для відновлення ОЗ за рахунок амортизаційних відрахувань з урахуванням обсягів їх використання на проведення ремонтних робіт.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+