Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

8.2. Балансовий та графічний методи

Балансовий метод вивчення взаємозв’язків застосовується для системи показників, між якими існує балансовий зв’язок, який можна подати наступною формулою:

                                                           А+Б=В+Г                                             (1)

 

Найчастіше у єдину систему пов’язують абсолютні показники, які характеризують наявність та рух різноманітних ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових, інформаційних тощо). Наприклад, формула матеріального балансу  має вигляд:

 

Залишок на початок  періоду (А)

 

+

Надходження за звітний період (Б)

 

=

Витрати за звітний період (В)

 

+

Залишок на кінець періоду  (Г)

 

(2)

 

Як правило, баланси оформлюються у вигляді таблиць, що складаються в приходної та видаткової частин . Вихідну формулу балансу можна використовувати для розрахунку одного показника, який вважається результативним, через інші, які є факторними. Наприклад:

 

          А=В+Г-Б;          Б=В+Г-А;         В=А+Б-Г;         Г=А+Б-В              (3)

 

В наведеній формулі (3) результативний показник залежить від трьох факторних, а зв’язок є функціональним.

Графічний метод передбачає зображення взаємозв’язку між двома ознаками у вигляді лінії або сукупності крапок. Цей метод дає наочне уявлення про характер взаємозв’язку і найчастіше використовується  на початку дослідженні для формування певної гіпотези.

При побудові графіка взаємозв’язку по осі абсцис показують значення факторної ознаки (Х), а по осі ординат – результативної ознаки (Y). Якщо значень Х та Y небагато, будується лінійний графік (Рис.1). В тому випадку, коли таких значень велика кількість, використовується графік кореляційного поля (Рис.2).

На основі одержаного графічного зображення можна зробити наступні висновки: а) про наявність зв’язку між ознаками; б) про його напрямок; в) про аналітичну форму зв’язку; г) про тісноту (щільність, силу) зв’язку.

Основним недоліком даного методу є суб’єктивність висновків, які ґрунтується не на кількісних оцінках, а не візуальному сприйнятті графічного зображення.

 

Рис.2. Графік кореляційного поля