Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.2. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

8.2. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

 

Кожна із розглянутих вище стратегій виходу фірми на зовнішній ринок має свої недоліки та безумовні переваги, які треба розглядати в контексті, насамперед, особливостей товару. Водночас доцільно зіставити стратегії за такими критеріями:

контроль ринку (близькість до споживача, можливість швидко реагувати на зміни потреб, контролювати тенденції попиту та пропонування);

гнучкість (можливість швидко та адекватно адаптувати діяльність до елементів бізнес-середовища, що змінюються);

ресурсні вимоги (необхідність мати певну кількість фінансових, матеріальних та трудових ресурсів для організації та розвитку діяльності);

ризик (загроза виникнення непередбачених втрат очікуваного прибутку, доходу або майна, коштів у зв’язку з випадковими змінами умов економічної діяльності або інших обставин);

причетність до міжнародного маркетингу (необхідність та ступінь використання концепції міжнародного маркетингу в організації діяльності фірми) (табл. 14).

 

Таблиця 14

Порівняльна характеристика стратегій виходу на

зовнішній ринок

 

 

С т р а т е г і ї

Критерій

Експорт

Спільне підприємство

Пряме

володіння

Контроль ринку

Н

С

В

Гнучкість

С

В

Н

Ресурсні вимоги

Н

С

В

Ризик

Н

С

В

Причетність до міжна­родного маркетингу

Н

С

В

 

Н — низька (низькі, низький)

С — середня (середні, середній)

В — висока (високі, високий)

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+