Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.3. Чинники вибору стратегії виходу на зовнішній ринок

8.3. Чинники вибору стратегії виходу на зовнішній ринок

 

Проблема вибору стратегії (стратегій) виходу фірми на зарубіжний ринок виникає в таких ситуаціях:

· при вироблені міжнародної маркетингової стратегії фірми;

· при виникненні можливості (або необхідності) розвитку діяль­ності на певному зарубіжному ринку.

Перше рішення є стратегічним, а друге — тактичним. В обох випадках на остаточне рішення щодо стратегії виходу фірми на зовнішній ринок впливає сукупність внутрішніх до зовнішніх (відносно фірми) чинників (рис. 28). Наведені чинники мають комплексний (інтегративний) характер і, у свою чергу, складаються з сукупності детермінант.

 

 

Рис. 28. Внутрішні та зовнішні чинники вибору стратегії

виходу на зовнішній ринок

 

Контрольні запитання та завдання

1. Охарактеризуйте існуючі типи стратегій виходу фірми на зовнішній ринок.

2. Які умови застосування, переваги та недоліки стратегії експортування?

3. Дайте порівняльну характеристику прямого та непрямого експорту як стратегій виходу фірми на зовнішній ринок.

4. У чому сутність спільного підприємництва як стратегії виходу фірми на зарубіжний ринок?

5. Охарактеризуйте форми спільного підприємництва. Які умови застосування, переваги та недоліки кожної з форм?

6. У чому сутність прямого інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок?

7. Охарактеризуйте форми прямого інвестування. Які умови застосування, переваги та недоліки кожної з форм?

8. Дайте порівняльну характеристику стратегій виходу фірми на зарубіжн ий ринок за критеріями: контроль ринку, ресурсні вимоги, ризик, гнучкість, причетність до міжнародного маркетингу.

9. Охарактеризуйте внутрішні та зовнішні чинники вибору стратегії виходу фірми на зовнішній ринок.

 

Дискусійні запитання

1. Чи будуть залежати стратегії виходу фірми на зовнішній ринок від досвіду її міжнародної діяльності та рівня інтернаціоналізації?

2. «Якщо фірма планує одночасний вихід на ринки Німеччини, Японії та Бразилії, то стратегії виходу будуть однакові». Чи згодні ви з цим твердженням? Чому? Поясніть.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+