Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.2. Функції та послуги суб’єктів роздрібної торговельної діяльності

8.2. Функції та послуги суб’єктів роздрібної торговельної діяльності

Функції роздрібної торгівлі зумовлені тією посередницькою роллю, яку вона відіграє у товарному обігу.

Роздрібна торгівля розширює можливості товаровиробників щодо задоволення запитів споживачів; вона створює умови, щоб матеріальні блага, виготовлені в масовому порядку безліччю підприємств, розкиданих по великій території, стали доступними спожи­вачам у такій кількості і якості, в такому місці й у такий час, які є зручними для останніх. Тим самим забезпечується підвищення споживчої цінності виготовлених товарів. Реалізація цього завдання пов’язана із виконанням низки функцій, спрямованих на споживачів та інших учасників каналів розподілу споживчих товарів (рис. 8.2).

Рис. 8.2. Функції роздрібної торгівлі

Роздрібна торгівля перетворює виробничий асортимент на торговий. Великі торгові підприємства, приймаючи оптові партії товару від постачальників, перевіряють кількість та якість товарів, роздрібнюють партію поставки, підкомплектовують відповідно до потреб споживачів, фасують, упаковують та розміщують підготовлені до продажу товари в торговельній залі. На підсортувально-розподільних складах роздрібної торгівлі нагромаджуються поточні товарні запаси, комплектуються партії відповідно до вимог-замовлень роздрібних торгових підприємств і забезпечується своєчасне завезення їх у магазини.

Роздрібна торгівля має надати споживачеві такий товар, який найкращим чином задовольняє його потреби й відповідає його смаку та вподобанням. Тому закупівля товарів і формування асортименту становлять доволі складне завдання для роздрібного торговця, він має стежити за запитами своїх покупців і вгадувати їхні смаки в момент розміщення своїх замовлень. Виробник товарів отримує інформацію про зміни попиту саме від роздрібної торгівлі. Тут дуже важливо не помилитися в оцінюванні бажань покупців, щоб уникнути помилок у визначенні обсягу та розподілі його за видами продукції, її дизайну, упаковки тощо. У такий спосіб, роздрібна торгівля допомагає у проведенні маркетингових досліджень учасникам каналу розподілу.

Роздрібна торгівля має враховувати рекламну діяльність товаровиробників, що справляє істотний вплив на споживачів під час вибору товарів. Вона, своєю чергою, інформує своїх покупців про особливості та якість пропонованих товарів. Це конче важливо в сучасному світі, адже на товарному ринку з’являється дедалі більше нових товарів і модифікацій наявних.

Можливості роздрібного торговця реалізації товарів, залежать від того, наскільки запас товарів, які він може запропонувати покупцям, відповідає їхнім запитам, сформованим під впливом реклами. Варто відзначити, що товарний запас не тільки гарантує своєчасність і стабільність задоволення попиту покупців, а й суттєво впливає на фінансовий стан роздрібної торгівлі. Тому в останній час дедалі більшу увагу приділяють інформаційним системам, які розробляються для прискорення процесу поновлення товарних запасів, бо чим швидше відбувається цей процес, тим меншою є потреба в приміщеннях для зберігання та інвестиціях у товарні запаси; до того ж поліпшуються можливості адекватно реагувати на зміни попиту.

Істотним чинником впливу на вибір покупцем того чи того роздрібного продавця є обсяг і видовий склад послуг, які він надає. Ці послуги, як специфічна продукція роздрібної торгівлі, міс­тять елементи, що стосуються самих товарів (якість, асортимент тощо), а також не менш важливі елементи стосовно умов продажу (рис. 8.3). Комплекс послуг сьогодні — це один із ключових засобів нецінової конкуренції, який дає магазину можливість посісти особливе місце серед інших аналогічних торгових закладів. Роздрібні магазини надають різний обсяг послуг до, в процесі та після продажу товарів. Це пояснюється здебільшого двома причинами: по-перше, різні товари потребують різного обсягу пос­луг, які надаються торговим персоналом на різних стадіях придбання товару; а по-друге — різні споживачі віддають перевагу (і можуть собі дозволити) різним видам обслуговування при купівлі товару. Виокремлюють три основні рівні обслуговування — самообслуговування, обмежене обслуговування та повне обслуговування.

Рис. 8.3. Типові послуги, що надаються
підприємствами роздрібної торгівлі

Самообслуговування є підґрунтям усіх видів торгівлі зі знижками і зазвичай використовується для продажу товарів повсякденного попиту та товарів широко відомих марок із групи так званих ходових товарів (ті, що швидко обертаються), які користуються підвищеним попитом. Покупці самостійно займаються пошуком, порівнянням та підбором товарів.

Обмежене обслуговування передбачає надання покупцям дещо вищого рівня допомоги, оскільки магазин пропонує більше товарів попереднього вибору, для придбання яких покупцям потрібно більше інформації. Вищі експлуатаційні витрати, пов’я­зані з обслуговуванням, зумовлюють і вищі ціни в таких мага-
зинах.

Повне обслуговування означає надання торговим персоналом допомоги покупцям на всіх етапах процесу придбання товару. Асортимент товару, пропонований магазинами із повним обслуговуванням, як правило, передбачає чимало товарів особливого попиту, а покупці цих товарів готові витратити час і гроші, щоб їх обслужили належним чином. Такий високий рівень обслуговування вимагає високих експлуатаційних витрат, що зрештою відбивається на гаманцях покупців.

Вирішальним чинником успішної діяльності роздрібного торговця на товарному ринку є ціна на пропонований товар. Сучасний споживач став раціональнішим і обізнанішим стосовно цін на товари. Він не бачить причин сплачувати більше за одну й ту саму марку товару, особливо якщо відсутня різниця у рівні обслуговування. Тому проблема вибору ціни має вирішуватися разом із проблемою вибору цільового ринку, асортименту товарів, комплексу послуг, що надаються, та проблемою конкуренції. Для всіх роздрібних продавців бажаним є встановлення вищих націнок за одночасної реалізації більшого обсягу товарів, але поєднати ці два чинники неможливо. Зазвичай збільшення обсягів продажу досягається за нижчого рів­ня націнок і вмілого стимулювання збуту. Стимулювання збуту
передбачає такі заходи, як демонстрація товару на місці продажу, участь у всіх можливих виставках і конкурсах, святкування різних урочистих подій. Важливим є використання всіх форм діяльності для організації зв’язків із громадськістю, до яких належать: участь у прес-конференціях та виступи на різних заходах, організація урочистого відкриття магазину, видання інформаційних бюлетенів, листівок, буклетів, а також доброчинна діяльність.

Важливою функцією роздрібної торгівлі є розрахунки за продаж товарів. За договором купівлі-продажу продавець передає або зобов’язується передати товар покупцеві, а покупець прий­має товар або зобов’язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. Разом із товаром покупцеві передають документи, що стосуються товару (технічний паспорт, сертифікат якості тощо).

Процес обігу товару вважається завершеним у момент:

вручення товару покупцеві, якщо договором встановлений обов’язок продавця доставити товар;

надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві за місцезнаходженням товару.

Своєю чергою, покупець має сплатити продавцеві повну ціну товару після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього.

Щоб залучити нових та втримати наявних покупців, роздрібні торговці постійно шукають нові методи та способи обслуговування, використовують нові форми оплати, наприклад кредит­ні картки. Це не лише спрощує розрахунки, а й дає змогу покупцеві купувати товар у кредит, що його надає конкретний магазин.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+