Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.3. Автоматизація обліку праці та її оплати засобами універсального про-грамного продукту

8.3. Автоматизація обліку праці та її оплати засобами універсального програмного продукту

Програмне забезпечення обліку праці та її оплати пропонують на ринку програмних продуктів багато фірм-розробників. Для прикладу розглянемо, як автоматизує оброблення даних цієї ділянки обліку багатокористувацька комплексна система управління корпорації «Галактика» та програмний продукт «X-DOOR».

Модуль «Зарплата» програмного комплексу «Галактика» забезпечує: формування й ведення нормативної та довідкової інформації, ведення табеля обліку робочого часу, розрахункові функції системи, формування вихідної документації по розрахунку заробітної плати, перехід до нового розрахункового періоду, функції для профілактики бази даних.

Головне меню модуля передбачає такі функції:

розрахунок заробітної плати (налаштування, ведення БД, табель обліку робочого часу, розрахунок заробітної плати, формування проводок, перехід до нового періоду, сервісні функції);

розрахунки в міжперіод (відпустка, розрахунок вимушених відпусток, лікарняні, перехід у міжперіод, щомісячна допомога дітям, щомісячна допомога матерям, розрахунково-планова відомість на виплату дитячих, аванс, нарахування та виплати, утримання й виплати, розрахунок угод підряду, розрахунок нарядів, розрахунок премії з урахуванням КТУ, розрахунок денної заробітної плати, розрахунок заробітної плати, формування платіжних доручень);

звіти (платіжна відомість, реєстри по утриманнях, відомості загального призначення, детальна відомість розподілу, допоміжні відомості, довідка про нарахування за рік, бухгалтерські довідки, пенсійний фонд, статистика про працю та рух робочої сили, звіт про використання робочого часу, внутрішнє сумісництво).

Програма «X-DOOR» (фірми «SoftTAXI») базується на модуль­ному принципі побудови автоматизації підприємства. Модуль «Зарплата» може використовуватися самостійно для отримання друкованих звітів про нараховану заробітну плату та утримання податків, а також у комплексі з «Відділ кадрів» (для введення інформації про працівників) і «Бухгалтерський облік» (для автоматизованого проведення бухгалтерських проводок по зарплаті та утриманих податках та відрахуваннях).

Модуль «Зарплата» забезпечує:

розрахунок заробітної плати працівників згідно з посадовим окладом або погодинною тарифною ставкою з автоматичним утриманням усіх законодавчо визначених ставок податків та зборів (для держслужбовців, працівників, зайнятих на підземних роботах, і працівників-інвалідів);

виконання необмеженої кількості нарахувань та утримань (премії, заохочення, допомоги, дивіденди тощо);

розрахунки сум нарахувань за формулами та додатковим тарифом (надбавки, доплата у вихідні та святкові дні тощо);

розрахунки лікарняних листів, відпускних, матеріальної допомоги, а також виконання перерахунку прибуткового податку за рік (з урахуванням усіх пільг, наданих працівникові);

автоматичне утримання з нарахованого доходу аліментів, профспілкових внесків, згідно з заданим відсотком;

моніторинг заборгованості по заробітній платі.

Засобами цього модуля передбачене формування такої інформації:

довідка ф. № 8 ДР;

розрахункові листи;

розрахункова відомість;

довідка про розрахунок відпускних;

відомість аліментів;

довідка № 2;

довідка № 3;

довідка для отримання субсидії;

перелік проводок, сформованих за результатами розрахунку;

відомість нарахувань по держслужбовцях;

платіжна відомість по підрозділах;

відомість обов’язкових платежів і перерахувань;

відомість авансу по підрозділах;

відомість розподілу зарплати по балансових рахунках;

штатний розклад;

довідка про розрахунок лікарняного листа;

табель фактично відпрацьованого часу;

відомість нарахувань та утримань по підприємству або по робітниках за період;

виробіток за окремим кодом нарахувань утримань.

Усі платіжно-розрахункові документи містять ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків. Форма № 8ДР фор­мується в паперовому та електронному вигляді.

У разі законодавчих змін ставок податків та інших параметрів, що використовуються у процесі розрахунку зарплати, в модулі «Заплата» передбачено гнучку систему налагодження, яка дає можливість їх самостійно змінити.

Інформація про оплату праці працівників у системі зберігається за весь час роботи підприємства.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+