Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.3. Елементи краєзнавства у навчальних дисциплінах початкових класів

Початковими знаннями про природу, господарство і населення свого краю учні оволодівають вже у 1— 2 класах при вивченні курсу «Ознайомлення з оточуючим світом». Цей навчальний курс складається з шести краєзнавчих тем: «Твоя сім'я», «Наша школа», «Наша вулиця», «Місто (село), де ми живемо», «Природа навколо нас», «Рідна країна». З рідним краєм другокласники знайомляться на уроках класного читання, на екскурсіях в природу і на екскурсії «Наше місто» («Наш колгосп», «Наша вулиця», «Наш район»). В 3—4 класах на уроках класного читання учні продовжують знайомитися з рідним краєм.

Особливо важливе значення для вивчення рідного краю має «Природознавство» в 3—4 класах, яке є продовженням курсу ознайомлення з оточуючим світом. Краєзнавчу основу програм природознавства 3 класу становлять такі розділи, як «Природа рідного краю» та «Рослинний і тваринний світ лісів, луків, полів, садів». Краєзнавчий зміст програми 4 класу становлять такі розділи: «Спостереження за природою і працею людей своєї місцевості», «План і карта», «Різноманітність природи нашої країни», «Використання та охорона природи людиною». Включення краєзнавчого матеріалу до програми для початкових класів сприяє послідовному формуванню у школярів поняття «рідний край».

Найбільше збагачують учнів молодших класів краєзнавчими знаннями уроки природознавства, систематичні спостереження за природними об'єктами, явищами та процесами, господарською діяльністю місцевого населення, а також екскурсії у природу та предметні уроки.

Уже програма курсу природознавства для 3 класу передбачає організацію позакласної краєзнавчої роботи з метою простеження зміни природних умов за порами року (осінні, зимові та весняні екскурсії, літні завдання щодо збирання краєзнавчого матеріалу): спостереження за природними процесами і господарською діяльністю людини, елементарні фенологічні спостереження тощо.

У 4 класі значно посилюється краєзнавчий зміст природознавства. Четвертокласники знайомляться з деякими способами орієнтування на місцевості, вивчають загальні риси будови поверхні своєї місцевості, одержують відомості про погоду, внутрішні води, рослинний і тваринний світ своєї місцевості. Школярі вже мають елементарні уявлення про природу і природні багатства рідного краю, піклування Української держави про раціональне використання природних, ресурсів та охорону природи. Під час вивчення теми «Різноманітність природи нашої країни» використовуються краєзнавчі знання учнів, поглиблюється і розширюється поняття «рідний край». Четвертокласники закріплюють набуті краєзнавчі знання, збагачуються новими знаннями, вміннями та навичками краєзнавчого характеру.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+