Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.4. Курс «Рідний край»

Програма курсу «Рідний край» має на меті розширення, поглиблення та узагальнення знань учнів проживу і неживу природу на вищому рівні, ніж у початкових класах. Передбачено також завдання вчителеві — дати учням широке коло нових знань, які можна засвоїти під час використання на уроках місцевого краєзнавчого матеріалу.

Зміст програми курсу «Рідний край» становлять такі дев'ять тем: «Пізнай свій край», «Твоя місцевість», «Погода», «Водні багатства», «Грунти», «Рослинний і тваринний світ», «Населення, освіта, наука і культура», «Господарська діяльність людини», «Охорона природи».

Вивчаючи курс «Рідний край» у 5 класі, школярі розширюють і поглиблюють уявлення щодо природних умов і ресурсів рідного краю, господарської діяльності місцевого населення. Учитель на конкретних прикладах розкриває зв'язки, що існують між окремими компонентами природи: показує дітям, як людина, що пізнала закони розвитку природи, навчилася використовувати їх у своїх інтересах, цілеспрямовано перетворюючи географічне середовище.

Програма рекомендує організацію систематичних спостережень над явищами природи і трудовою діяльністю людей своєї місцевості, проведення практичних робіт, виконання яких поєднується з краєзнавством і передбачає використання місцевого краєзнавчого матеріалу. До такого виду робіт належать:

організація спостережень за природою;

ведення календаря і щоденника погоди;

ознайомлення з роботою метеорологічних приладів;

замальовування різних видів дерев і тварин;

вивчення пам'яток культури, історії, мистецтва;

підбір літератури, ілюстрацій.

Програма передбачає проведення екскурсій з метою визначення основних форм поверхні та властивостей гірських порід своєї місцевості; збирання колекції мінералів; ознайомлення з місцевим сільськогосподарським чи промисловим підприємством; вивчення грунтів, рослинності й тваринного світу своєї місцевості. Рекомендується проведення спостережень за рослинами і тваринами у шкільному куточку живої природи, на шкільній навчально-дослідній ділянці та безпосередньо у природі. Все це дає змогу поглибити знання про природу своєї місцевості, наочно переконатись, як пізнання природи розкриває можливості людини щодо раціонального її використання, перетворення та охорони. В учнів виробляють вміння спостерігати погоду, замерзання і скресання водойм, за рослинами і тваринами, відмічати строки настання кожної пори року за фенологічними даними і самостійно пояснювати явища живої і неживої природи, набувати і закріпляти навички роботи з географічною картою та орієнтування на місцевості, фіксувати спостереження і складати описи об'єктів і явищ природи.

У процесі систематичних спостережень за живою і неживою природою, учні простежують зв'язок між органічним і неорганічним світом, зв'язки та взаємодію між компонентами природи. У дітей формуються уявлення про єдність природи, про тісний взаємозв'язок та взаємодію її елементів, про її безперервні зміни. Тим самим створюється необхідна основа для вивчення навчальних предметів природного циклу географії біології, хімії та фізики.

Краєзнавчі знання, здобуті школярами на уроках у 2—5 класах і на позакласних заняттях, є основою для здійснення краєзнавчого підходу при вивченні графії у 6 класі.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+