Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.3. Контрольні питання

Контрольні питання

Від чого залежить кількість гумусу в ґрунті?

Як визначають валовий запас гумусу в ґрунті?

Від чого залежить величина мінералізації гумусу та як її визначають?

Які основні напрями раціонального використання землі й підвищення її родючості?

Які основні переваги одержання статусу власника землі?

Які існують принципи розподілу земельних ділянок між особами, що мають право на їх одержання, та групами таких осіб?

У чому суть та який порядок видачі державних актів на право приватної власності на землю?

За якими основними напрямами може використовувати землю її власник?

Які істотні умови обов’язково повинні передбачатися в договорі оренди землі?

Що таке орендна плата за користування землею і як визначається її розмір?

Які існують форми виплати орендної плати?

У чому полягають переваги володіння землею?

У чому полягають недоліки володіння землею?

У чому полягають переваги оренди землі?

У чому полягають недоліки оренди землі?

Як здійснюється продаж землі?

Які загальнометодологічні підходи до визначення вартості землі?

За якими методами може визначатися оцінка вартості землі?

Які існують методики розрахунку вартості землі?

Що означає та як обчислюється коефіцієнт капіталізації землі?

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+