Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

8.4. Капітальні вкладення і джерела їх фінансування

В результаті повного зносу основних засобів передбачається здійснення капітальних вкладень. Капітальні вкладення — це витрати на створення нових, реконструкцію і технічне переозброєння діючих основних засобів. Розрізняють технологічну і виробничу структуру.

За технологічною структурою капітальні вкладення поділяються на:

·        будівельні роботи;

·        придбання обладнання, інструментів і інвентаря;

·        монтаж обладнання;

·        проектно-дослідницькі роботи;

·        інші роботи.

Виробнича структура капітальних вкладень:

·        нове будівництво;

·        технічне переоснащення і реконструкція діючих основних засобів;

·        розширення діючих підприємств;

·        витрати на окремі об'єкти діючих підприємств.

Згідно із законодавством джерелами капітальних вкладень можуть бути:

·        власні фінансові ресурси (прибуток, що використовується на виробничий розвиток; нерозподілений прибуток; амортизаційні відрахування);

·        залучений капітал (акціонерний, пайовий, додатковий);

·        кошти, що отримуються від реалізації цінних паперів;

·        внески членів трудового колективу;

·        кошти державного і місцевих бюджетів;

·        кошти іноземних інвесторів;

·        позикові кошти (кошти від емісії облігацій або векселів, кредити банків, лізинговий кредит).

Фінасування капітальних вкладень може здійснюватися підрядним або господарським способами. Підряд використовується при будівництві великих і середніх об'єктів, при значній реконструкції (включаючи будівлі) діючих об'єктів. Господарський спосіб використовується при будівництві невеликих об'єктів, реконструкції та розширенні діючих підрозділів підприємств.