Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.5. Обмеження щодо демпінгового та субсидованого імпорту та інших порушень конкуренції в зовнішньоекономічній діяльності в Україні

8.5. Обмеження щодо демпінгового та субсидованого імпорту та інших порушень конкуренції в зовнішньоекономічній діяльності в Україні

Поряд із прагненням щодо створення конкурентного середовища, держава заінтересована в розвитку національного товаровиробника і захищає його від антиконкурентних дій імпортерів аналогічної продукції.

Правовим підґрунтям такого захисту є три закони від 22 грудня 1998 р.: Закон України «Про захист національного товаро-
виробника від субсидованого імпорту», Закон України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», Закон України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну». Крім того, до цієї сфери можна віднести Закон України «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження» від 17 лютого 2000 р.

Законодавством передбачено, що в разі застосування суб’єк­тами господарювання за кордоном певних дій, що не відповідають конкурентним правилам, що, своєю чергою, завдає або може завдати шкоди національному товаровиробникові, компетентні державні органи можуть прийняти рішення про запровадження особливих умов імпортування.

До дій, які можуть викликати впровадження особливих заходів, відносять:

Субсидований імпорт — увезення на митну територію країни імпорту (Україну) товару (товарів), що користується пільгами від субсидії, яка надається для виробництва, перероблення, транспортування або експорту такого товару в країні, з якої він експортується.

Демпінговий імпорт — увезення на митну територію України товару за цінами, нижчими від порівнянної ціни на подіб­ний товар у країні експорту, що завдає шкоди національному товаровиробнику подібного товару.

Крім того, спеціальні заходи щодо імпорту здійснюються за наявності дослідження, в ході якого визначаються:

1) тенденції зростання обсягу імпорту в Україну товару (товарів) та (або) умов його здійснення;

2) факти заподіяння значної шкоди та (або) виникнення загрози заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику, що є наслідком цього імпорту;

3) наявність причинно-наслідкового зв’язку між зростанням обсягу імпорту товару та (або) умовами його здійснення та заподіянням значної шкоди та (або) виникненням загрози заподіяння значної шкоди.

Проведення антидемпінгового розслідування, а також розгляд питань щодо субсидованого імпорту та особливих умов імпорту в Україні здійснюється Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції, Державною митною службою України, а також Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі.

Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі очолює Голова, яким за посадою є міністр економіки та з питань європейської інтеграції України. Персональний склад Комісії затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Комісії.

Формою роботи Комісії є засідання.

На засіданнях Комісії приймаються рішення:

про порушення антидемпінгового, антисубсидиційного розслідування;

про позитивні або негативні висновки стосовно наявності демпінгу та методи, що дають можливість визначити демпінгову маржу, а також щодо наявності нелегітимної субсидії та методів, що дають можливість визначити її суму;

про позитивні або негативні висновки щодо наявності шкоди та її розмір;

щодо визначення причинно-наслідкового зв’язку між демпінговим імпортом (субсидованим імпортом) та шкодою;

про застосування антидемпінгових, компенсаційних заходів;

наявність факту імпорту в Україну, зростання обсягів такого імпорту, методи, які дають змогу встановити цей факт, товар, що є об’єктом розгляду, а також методи визначення можливого заподіяння значної шкоди, її розміри, наявність загрози заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику подібного або безпосередньо конкуруючого товару, наявність причинно-наслід­кового зв’язку між імпортом та заподіянням значної шкоди чи загрозою заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику подібного або безпосередньо конкуруючого товару;

строки та умови імпорту в Україну, тенденції зростання його обсягів і різноманітні аспекти економічної та торговельної ситуації щодо такого імпорту;

застосування передбачених Законом заходів у зв’язку з виявленими обставинами;

з інших питань у межах повноважень, передбачених законами.

Антидемпінгові заходи можуть застосовуватися способом запровадження справляння антидемпінгового мита. Розмір ставки антидемпінгового мита встановлюється відповідним рішенням Комісії[1].

Антисубсидиційна процедура передбачає застосування компенсаційних заходів у вигляді компенсаційного мита.

Якщо зростання обсягу імпорту в Україну відбувається в таких розмірах та (або) у такі строки або на таких умовах, що заподіюється або існує загроза заподіяння значної шкоди, з метою захисту національних інтересів може бути прийнято рішення про застосування таких спеціальних заходів:

обмеження строку дії дозволів на імпорт;

запровадження режиму квотування імпорту в Україну, що є об’єктом спеціального розслідування, з визначенням обсягів квот та порядку їх розподілу;

перегляд розміру ввізного мита на імпортований товар та інше[2].



[1] Наприклад, з 2001 р. було запроваджене справляння антидемпінгового мита щодо імпорту в Україну хутра штучного та полотна ворсового походженням з Республіки Білорусь та щодо імпортних поставок ламп електричних походженням з Російської Федерації.

[2] Зазначені заходи застосовувались щодо імпорту в Україну нових легкових автомобілів походженням з Російської Федерації, цементу, ламп електричних, шприців з голками чи без голок з пластмасових матеріалів та ін.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+