Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

8.7. Оцінка тісноти взаємозв’язку між атрибутивними ознаками

Для аналізу взаємозв'язку між атрибутивними ознаками будуються спеціальні таблиці, що мають назву таблиць співзалежності. В тому випадку, коли утворюються по дві групи за факторною та результативною ознаками, або коли вони є альтернативними, для оцінки тісноти зв'язку визначають коефіцієнти асоціації та контингенції за формулами:

 

 

 

 і .

 

             - сильний зв'язок;   - сильний зв'язок.

Для розрахунку названих коефіцієнтів використовують так звані тетрахорічні таблиці, що показують розподіл одиниць за факторною та результативною ознаками.

           

Факторна ознака (х)

Результативна ознака (у)

х1

х2

Разом

у1

12     а

198    b

210 (a+b)

у2

78     с

122    d

200 (c+d)

Разом

     90   (а+с)

     320  (b+d)

410 (n)

 

            Визначимо коефіцієнти асоціації та контингенції за даними таблиці:

 

 

Отже, між Х та Y існує сильний обернений зв'язок.

В тому випадку, коли утворюється більше, ніж дві групи по X та Y, тісноту зв'язку оцінюють з допомогою коефіцієнтів співзалежності:

- Чупрова (при m1 = m2):

 

           

            - Крамера (при m1 ≠ m2):

 

 де mmin – менше з двох значень.

           

            Значення х2 визначається за формулою:

           

 

 

 
 
 


           

 

           

 

Розглянемо приклад розрахунку коефіцієнта співзалежності:

 

                      xj  

  yi                   m2=2

m1=3

х1

х2

Разом

у1

5   3

9    11

14

у2

7   6

20   21

27

у3

1   4

16   13

17

Разом

13

45

58

 

Визначаємо теоретичні частоти:

  

 


Розраховуємо значення коефіцієнта Крамера, оскільки :

 

 

К=

 

Отже, можна зробити висновок, що між досліджуваними показниками існує прямий середній зв'язок.