Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.8. Курс географії України

Глибоку краєзнавчу основу має новий курс географії України, покликаний на основі краєзнавчого матеріалу допомогти сформувати в учнів цільний географічний образ нашої країни як суверенної держави.

На практичних роботах розв'язуються задачі на визначення місцевого часу, з'ясовуються особливості рельєфу, за тектонічною і фізичною картами на прикладі своєї області встановлюються зв'язки між тектонічними структурами, формами рельєфу й корисними копалинами.

Описується стан погоди та дається її прогноз за місцевими ознаками.

Проводиться екскурсія на місцеве підприємство і складається його економіко-географічна характеристика.

Широко використовується краєзнавчий матеріал при вивченні своєї області, зокрема при характеристиці рельєфу, клімату, внутрішніх вод, грунтів, рослинного і тваринного світу. При вивченні природних ресурсів учитель користується колекцією корисних копалин рідного краю, проводить екскурсію на місця їх розробок. Місцевий краєзнавчий матеріал використовується і при вивченні населення та господарства своєї області. По закінченні вивчення курсу географії України складається економіко-географічна характеристика обласного центру.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+