Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.9. Курс економічної і соціальної географії світу

При викладанні курсу економічної і соціальної географії світу вчитель має менше можливостей порівняно з іншими шкільними курсами для встановлення прямого зв'язку туристично-краєзнавчої роботи із змістом навчальної програми. Однак й тут доцільно, наприклад, застосовувати метод порівняння, який допоможе знаходити і використовувати зрозумілі учням конкретні факти для роз'яснення абстрактного матеріалу. Зокрема, для деталізації господарської оцінки природних умов і ресурсів певних країн можна з успіхом використовувати прийом порівняння природних умов і ресурсів цих країн і своєї місцевості.

Розглядаючи аграрні відносини, учні легше орієнтуються в цьому складному матеріалі, якщо його підкріпити місцевими прикладами. В результаті вони швидше опановують поняття «землеволодіння»; «землекористування» та ін.

Місцевий матеріал допомагає учням зрозуміти основні принципи розміщення виробництва, осягнути поняття про географічне середовище та вплив на нього суспільства в умовах науково-технічної революції.

Туристично-краєзнавчий матеріал можна використовувати при розгляді питань міжнародного географічного поділу праці, спеціалізації та кооперування господарства країн, форм економічного співробітництва і взаємодопомоги; зовнішньоекономічних зв'язків між країнами. При цьому беруться конкретні місцеві приклади ввозу і вивозу промислової та сільськогосподарської продукції.

Характеризуючи зовнішні економічні зв'язки окремих зарубіжних країн з країнами СНД, учитель з туристсько-краєзнавчого матеріалу може взяти багато відомостей про економічне і культурне співробітництво рідного краю із зарубіжними державами (експорт та імпорт сировини, промислових виробів, сільськогосподарської продукції, обмін туристськими делегаціями, гастролі художніх колективів, виступи спортсменів тощо). При цьому перед учителем відкриваються більші можливості для виявлення загальних рис розвитку цих країн, пояснення характерних особливостей територіальної організації виробництва.

При вивченні країн туристично-краєзнавчий матеріал доцільно використовувати для порівняння і зіставлення географічних даних (економіко-географічне положення, розміри території, природні та соціально-економічні умови, кількість, національний і соціальний склад населення, економічні та культурні зв'язки тощо).

Туристично-краєзнавчий матеріал дає також змогу розширювати і зміцнювати міжпредметні зв'язки в системі шкільних навчальних дисциплін. Туристські подорожі збагачують учнів знаннями не тільки з географії, а й з біології, історії, фізики, хімії, літератури та інших наук.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+