Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9. 3. Державне регулювання доходів населення.

До основних суб'єктів організації оплати праці належать органи державної влади та місцевого самоврядування (ст. 5 Закону "Про оплату праці"). Сферою державного регулювання оплати праці відповідно до закону (ст. 8) є:

•   установлення   розміру   мінімальної   заробітної   плати   та   інших

державних норм та гаранті

•         установлення умов та розміру оплати праці керівників підприємств,
які засновані на державній, комунальній власності, а також працівників
підприємств, установ, організацій, що фінансуються із бюджету;

•         регулювання    фондів    оплати    праці    працівників    підприємств-
монополістів, згідно з переліком, який визначає Кабінет Міністрів;

•         оподаткування доходів працівників.

В Законі "Про оплату праці"(ст.3) визначено поняття мінімальної заробітної плати: "Мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт)."

З 2000 року зазнала змін структура мінімальної заробітної плати. На відміну від раніше чинної норми, коли до мінімальної заробітної плати не включалися доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати, і розмір тарифної ставки робітника першого розряду мав бути вищим за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, на сьогодні передбачено:

•         підставою для перегляду тарифної сітки є лише тарифна ставка
робітника першого розряду, що встановлюється в розмірі, не нижчому
від визначеного генеральною (галузевою) угодою;

•         якщо працівникові, який виконав місячну (годинну) норму праці,
нарахована  заробітна   плата   нижча   від   законодавчо   встановленого
розміру мінімальної заробітної плати, підприємство доплачує до її рівня;

•         до мінімальної заробітної плати не включаються доплати за роботу в
надурочний час; у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах
праці;      на  роботах   з   особливими   природними   географічними   та
геологічними умовами та умовами підвищенного ризику для здоров'я; а
також премії до ювілейних дат,  за винаходи та раціоналізаторські
пропозиції, матеріальна допомога.

Законом також перебачено, що мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання.

Встановлення та регулювання її розміру, а також перелік державних норм та гарантій в оплаті працівників наведено в статтях 9, 10, 12.

Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України, як правило, один раз на рік під час затвердження Державного бюджету України з урахуванням пропозицій, вироблених шляхом переговорів представників професійних спілок, власників або уповноважених ними органів, які об'єдналися для ведення колективних переговорів і укладення генеральної угоди. Розмір мінімальної заробітної плати переглядається залежно від зростання індексів цін на споживчі товари і тарифів на послуги за угодою сторін колективних переговорів.

Визначена на рівні держави мінімальна заробітна плата є державною гарантією для всіх категорій найманих працівників і не підлягає зниженню на рівні галузі та підприємства.

На 1 січня 2009 р. розмір мінімальної заробітної плати встановлено у сумі 605 грн. Тобто, у 2009 р. платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу у таких розмірах: для будь-якого платника податку податкова соціальна пільга застосовується у розмірі, що дорівнює 50% однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (пп. 6.1.1 п. 6.1 ст. 6 Закону № 889-IV).

На рівні держави визначаються норми і гарантії в оплаті праці працівників, молодших вісімнадцяти років, за скороченої тривалості їх щоденної роботи тощо; гарантії для працівників щодо оплати щорічних відпусток; за час виконання державних обов'язків; для тих, хто направляється для підвищення кваліфікації, на обстеження в медичний заклад; переведених за станом здоров'я на легшу нижчеоплачувану роботу; переведених тимчасово на іншу роботу у зв'язку з виробничою необхідністю; для вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, переведених на легшу роботу; при різних формах виробничого навчання, перекваліфікації або навчання іншим спеціальностям; для донорів тощо. Гарантії та компенсації працівникам у разі переїзду на роботу до іншої місцевості, службових відряджень, роботи у польових умовах тощо.

Отже, державне регулювання здійснюється в тих питаннях, які самі не можуть вирішитися, а решта питань вирішується шляхом договірного регулювання.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+