Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9. РИНОК МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Монополістична конкуренція є чи не найпошире­нішою моделлю сучасного ринку. Особливо це стосу­ється товарів народного споживання. Кожен з нас як покупець найчастіше зустрічається з виробником чи продавцем, який орієнтується у своїй поведінці на монополістичну конкуренцію. Пізнання моделі цієї поведінки становить головну мету теми. Ті досяг­нення дасть змогу не тільки набути певних профе­сійних знань, а й краще зрозуміти свого контраген­та на ринку у повсякденному житті.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

9. РИНОК МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ