Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

9. РИНОК МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Монополістична конкуренція є чи не найпошире­нішою моделлю сучасного ринку. Особливо це стосу­ється товарів народного споживання. Кожен з нас як покупець найчастіше зустрічається з виробником чи продавцем, який орієнтується у своїй поведінці на монополістичну конкуренцію. Пізнання моделі цієї поведінки становить головну мету теми. Ті досяг­нення дасть змогу не тільки набути певних профе­сійних знань, а й краще зрозуміти свого контраген­та на ринку у повсякденному житті.