Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.1. Методика планування праці

Процес планування трудових показників передбачає розробку плану з праці, що є найважливішим розділом плану економічного і соціального розвитку підприємства. Цілі планування трудових показників:

Ø забезпечення зростання продуктивності праці і перевищення темпів її росту над темпами росту середньої заробітної плати;

Ø досягнення економії праці і фонду заробітної плати;

Ø дотримання правильних співвідношень у заробітній платі окремих категорій працівників відповідно до  кількості і якості їхньої праці при встановленому розмірі загального фонду заробітної плати;

Ø посилення матеріальної зацікавленості кожного працівника і колективу в цілому в поліпшенні техніко-економічних показників виробничо-господарської діяльності підприємства;

Ø забезпечення потреби в кадрах необхідної кваліфікації, а також підвищення кваліфікації працівників підприємства;

Ø встановлення оптимального співвідношення (пропорцій) у чисельності персоналу по функціях виробництва, обслуговування і керування.

Основою для розробки плану по праці є:

Ø виробнича програма;

Ø план підвищення ефективності виробництва;

Ø норми і нормативи витрат праці і зарплати.

План з праці складається з двох розділів: промислово-виробнича діяльність і непромислова група.

Перший розділ містить наступні планові показники:

Ø зростання продуктивності праці (планується в грошових одиницях і у відсотках до попереднього періоду);

Ø чисельність ВПП;

Ø норматив витрат зарплати на одиницю продукції по показнику, застосовуваному для планування продуктивності праці;

Ø фонд заробітної плати;

Ø фонд матеріального заохочення;

Ø середня заробітна плата з урахуванням виплат з фонду матеріального заохочення;

Ø фонд зарплати необлікового (позаштатного) складу.

Чисельність, фонд і середня заробітна плата плануються по категоріях працівників.

В розділі „невиробнича група” плануються три показники: чисельність працівників, фонд заробітної плати і середня зарплата.

До плану з праці розробляються додатки:

Ø розрахунки планового балансу робочого часу одного робітника;

Ø продуктивність праці по факторах;

Ø чисельність і фонд зарплати допоміжних робітників;

Ø трудомісткість продукції, що випускається;

Ø план підготовки і підвищення кваліфікації кадрів підприємства;

Ø розбивка показників непромислової групи по господарствах: ЖКО, дитячі сади й установи, капремонт будинків і споруджень господарським способом і ін.

Розробка планів здійснюватися в такій послідовності:

Ø аналіз показників за попередній період, оцінка очікуваного виконання плану і виявлення наявних резервів;

Ø визначення головних задач і розробка основних показників плану;

Ø ув'язування і збалансування всіх розділів і елементів плану.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+