Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

9.2. Показники, що характеризують витрати обігу та фактори, що на них впливають

Витрати обігу торговельного підприємства визначаються в абсолютних показниках та у відносному виразі.

Абсолютна величина характеризує сумарні витрати обігу підприємства, пов’язані зі здійсненням певного обсягу товарообігу.

До відносних показників, що характеризують витрати обігу, належать:

 

- рівень витрат обігу:

 

Рво = (ВО / Т) * 100

 

ВО – витрати обігу;

Т – обсяг товарообігу.

Економічна сутність цього показника полягає в тому, що він характеризує величину витрат, що містить у собі одиниця товарообігу. Позитивна тенденція – зниження рівня витрат.

 

-         показники ефективності здійснення витрат:

 

1)    витратовіддача:

 

Вв = (Т / ВО) * 100

 

2) дохідність витрат обігу:

 

Дво = (Д / ВО) * 100

 

3) прибутковість ВО:

 

Пво = (П / ВО) * 100

 

П – прибуток.

 

На величину витрат обігу впливають різноманітні фактори:

-         внутрішні фактори – обсяг товарообігу, його динаміка, склад та структура, оборотність товарів, фактори організації торгівлі, фактори використання трудових ресурсів, фактори стану матеріально-технічної бази;

-         зовнішні фактори – кон’юнктура ринку, законодавство, умови надання кредиту, особливості транспортування, тарифи на енергоносії.