Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.3. Стратегія управління витратами обігу

Стратегія управління витратами обігу полягає в досягненні оптимальної суми витрат та поступового зниження їх рівня для отримання цільового прибутку.

Розробка стратегії:

1 етап – облік витрат обігу та створення інформаційної бази;

2 етап – аналіз витрат обігу та оцінка впливу факторів. 

Аналіз ВО торговельного підприємства здійснюється в такій послідовності:

1)    зміна суми ВО;

2)    зміна рівня ВО;

3)    динаміка суми ВО;

4)    динаміка рівня ВО;

5)    оцінка впливу факторів на зміну суми ВО:

 

а) зміна суми ВО під впливом товарообігу:

 

∆ВОт = (Т2 – Т1) * Рво1

 

б) зміна суми ВО під впливом Рво:  

 

∆ВОрво = (Рво2 – Рво1) * Т2

 

6)    економія або перерозподіл ВО:

 

Е = (Рвоф – Рвопл) * Тф

 

Рвоф – фактичний рівень витрат обігу;

Рвопл – плановий рівень витрат обігу;

Тф – товарообіг фактичний.

 

 

3 етап – обґрунтування обсягу витрат обігу на плановий період відбувається в такій послідовності:

1)                      обґрунтування максимально допустимого розміру ВО для забезпечення цільового прибутку;

2)                      розрахунок планової суми ВО:

 

ВОпл = (Тпл * Рвозв) / 100

 

Рвозв – рівень витрат обігу звітного періоду

 

3)                      визначення можливого розміру ВО за даних умов роботи підприємства та впливу факторів;

4)                      оцінка відповідності необхідного розміру (допустимий та плановий розміри витрат) можливій величині ВО:

                                                               ?

ВОнеобх = ВОможл

 

У разі, коли ВОнеобх > ВОможл  → повернення до третього етапу планування обсягу витрат обігу торговельного підприємства.

 

5)                      пошук резервів для зменшення суми та рівня витрат обігу.  

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+