Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.3. Основні поняття до теми 9

Основні поняття до теми 9

Стратегічне маркетингове планування – це управлінський процес створення та підтримування відповідності між цілями фірми та її потенційними можливостями в процесах маркетингової діяльності.

Ключові фактори успіху – це сильні й слабкі аспекти діяльності фірми, які здійснюють найбільший вплив на успіх організації. Вони визначаються відносно конкурентів.

Бізнес-портфель – набір видів діяльності й товарів, які здійснює і випускає компанія.

Стратегічна бізнес-одиниця – це напрям діяльності фірми, що має власні місію й завдання, планується незалежно від інших напрямів.

Місія фірми – це уявлення про те, що собою являє фірма, заради чого існує, яке її місце на ринку, у чому її цінність для споживачів, чиї потреби вона задовольняє.

Цілі – це майбутній бажаний стан фірми.

Маркетингова стратегія – глобальний план досягнення маркетингової мети фірми, що передбачає певну поведінку фірми на ринку.

Маркетинговий аудит – це систематичне, незалежне й регулярне вивчення середовища, цілей, стратегій і діяльності фірми з метою визначення проблем і можливостей, а також з метою розробки пропозицій щодо плану дій, спрямованих на підвищення ефективності маркетингу фірми.

 

ОСНОВНІ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

У чому сутність процесу стратегічного маркетингового планування на корпоративному рівні, на рівні стратегічної бізнес-одиниці, на рівні товару?

Поясніть, як узгоджуються місія фірми, цілі фірми та маркетингові цілі?

У чому сутність SWOT-аналізу? Як його результати використовуються в процесі стратегічного маркетингового планування?

Які моделі можуть бути використані для портфельного аналізу та як його результати можуть бути використані для вибору стратегії?

Які альтернативні маркетингові стратегії ви можете запропонувати для збільшення обсягу продажу? Які моделі прийняття стратегічних рішень можуть бути використані при цьому?

Компанія є лідером, челенджером, послідовником, нішером. Як конкурентна позиція фірми позначається на виборі маркетингової стратегії?

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+