Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.4.2. Функціональне призначення та загальна характеристика системи

Мета SWIFT - вивчення, створення і використання засобів, необхід­них для швидкої та безпечної передачі з допомогою комп'ютерних мереж платіжних доручень, а також будь-яких інших банківських повідомлень. Його членами можуть бути банки, що здійснюють міжнародну діяльність і знаходяться в країні, підключення якої до мережі S.W.I.F.T. схвалено Правлінням директорів. Власниками акцій S. W.I.F.T. можуть бути тільки баша:, що є його членами. Управління діяльністю S.W.I.F.T. здійснюється Правлінням директорів, що обирається в червні кожного року на загальних зборах. Фінансова телекомунікація, що полягає в передачі фінансових повідомлень на великі відстані, вимагає наявності системи стандартів, розробкою і підтримкою якої зайнято безліч фахівців S.W.I.F.T. в усьому світі. Як приклад такого стандарту можна привести спеціальний індивідуальний код банку (Bank Identifier Code, BIC), що служить адресою банку в мережі S.W.I.F.T. Цей код зараз є світовим стандартом для усіх фінансових організацій і визнаний ISO -міжнародною організацією стандартизації.

Автоматизація банківських процесів на міжнародному рівні дозволяє:

<=> здійснювати безпаперові платіжні операції з мінімальним залученням праці людей і скороченням операційних витрат;

><=> прискорити обмін інформацією між банками за допомогою телекомунікаційних ліній зв 'язку;

о мінімізувати типові банківські ризики (втрати документів, помилкову адресацію, фальсифікацію платіжних документів та ін.).

Функціонально S.W.I.F.T. пропонує користувачам своєї мережі безліч унікальних можливостей, що є відповідними досягненнями, а саме:

>   підвищення ефективності роботи банків за рахунок вико­ристання стандартизації і сучасних способів передачі інформації;

>   забезпечення надійності при передачі повідомлень (шифру­вання і спеціальний порядок передачі і прийому);

>   прямий доступ банків - учасників S.W.I.F.T. до своїх корес­пондентів, відділень і філій в усьому світі. Повідомлення може бути доставлене в будь-яку країну світу за 20 хвилин, а термінове - за 5;

>   використання стандартизованих повідомлень (допомагає перебороти мовні бар'єри);

>   гарантію безпеки передачі, тобто захист від підробок, втрат
інформації та залишення платіжних доручень і фінансових
повідомлень без відповіді.

Вище зазначені переваги досягаються в системі за рахунок наступних концепцій:

> Концепції повідомлень. Система S.W.I. F.T. є міжнародною мережею для збереження і передачі фінансової інформації. Дані передаються по мережі у виді структурованих повідомлень, кожне з яких призначено для виконання визначеної фінансової операції. Для кожного підключеного вузла система індивідуально підтверджує факт отримання повідомлення та його обробки.

> Концепції безпеки. Високий рівень безпеки забезпечується системою контролю доступу до мережі, що включає в себе місцеві паролі для вузлів і журнальні файли, у яких зберігається інформація про підключення до мережі. Вся інформація, що передається в системі S.W.I. F.T., шифрується. Виключення складають лише ділянки між конкретними користувачами і місцевими вузлами доступу (Regional AccessPoints), за безпекою яких стежать самі користувачі.

> Концепції неперервності. Система S.W.I. F.T. працює 24 години на добу 365 днів у році, Щодня всі користувачі одержують звіт, у якому* міститься важлива інформація про роботу мережі. Такий звіт може передаватися автоматично або за відповідним запитом. Крім того, у .. ^удь-який момент можна зв'язатися з,.фахізцем для з'ясування якогось питання.

> Концепції контролю. При надходженні будь-якого повідомлення система S.W.I.F.T. перевіряє його правильність і відповідність стандартам мережі. Така перевірка гарантує правильність передачі повідомлення по мережі і можливість його обробки вузлом-одержувачем.

> Концепції збереження. Після перевірки правильності повідом­лення система зберігає його копію для наступного використання. Це забезпечує велику безпеку, тому що дозволяє відновити копію повідомлення у випадку його втрати, помилки або конфліктної ситуації.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+