Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.5. Основні показники міжнародної торгівлі

  Можна виділити чотири групи показників міжнародних торгових відносин (МТВ):

1. Показники об'єму МТВ:

експорт – вивіз товару з країни;

імпорт – ввіз товару в країну;

зовнішньоторговельний оборот – сукупний об'єм експорту-імпорту за певний період часу (звичайно за рік);

фізичний об'єм МТВ – оцінка об'єму експорту й імпорту в постійних цінах у рамках одного періоду (року);

генеральна торгівля – вартість зовнішньоторговельного обороту і вартість транзитних товарів;

спеціальна торгівля – чистий зовнішньоторговельний оборот, тобто продукція, завезена в країну або вивезена з неї;

реекспорт – вивіз раніше завезених товарів, які не підлягали переробці;

реімпорт – увіз раніше вивезених товарів, які не підлягали переробці.

2. Показники за критерієм структури МТВ:

товарні – це показники розподілу експорту й імпорту  за основними товарними позиціями;

географічні – розподіл МТВ за групами країн і регіонами;

інституціональні – розподіл МТВ за суб'єктами і метода товарного обміну.

3. Показники динаміки МТВ:

1) темпи  зростання МТВ:

темпи зростання експорту:

 

  де    Тр.е. – темпи зростання експорту;

         Е з.р – об'єм експорту в звітному році;

         Е б.р. – об'єм експорту в базисному році;

темпи зростання імпорту:

 

  де   Тр.і. – темпи зростання імпорту;

        І  зр – обсяг імпорту в звітному році;

        І б.р. – обсяг імпорту в базисному році;

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+