Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.6. Форми і методи здійснення міжнародної торгівлі

   Форми міжнародної торгівлі розділяють на три види.

 

1. За критерієм об'єкта:

торгівля сировиною;

торгівля паливом;

торгівля продовольством;

торгівля напівфабрикатами;

торгівля готовими виробами: виробничого призначення, невиробничого призначення;

торгівля послугами: виробничими, транспортними, експедиторськими, консультаційними, консигнаційними, посередницькими, туристичними, маркетинговими, обліковими й ін.

 

2. За критерієм взаємодії суб'єктів МТВ:

традиційна торгівля (експорт-імпорт товарів і послуг);

торгівля кооперуємою і спеціалізованою продукцією, що здійснюється на основі довгострокових угод;

зустрічна торгівля (бартер, операції з давальницькою сировиною, операції на компенсаційній основі).

 

3. За критерієм регулювання МТВ:

звичайна МТ – здійснення регулювання в повному обсязі відповідно до національного законодавства;

дискримінаційна МТ – введення обмежень державою на експортно-імпортні операції;

преференційна торгівля – торгівля, при здійсненні якої застосовуються пільги (податкові, митні).

Методи здійснення МТВ:

торгівля прямо  – не використовуються послуги посередників;

торгівля через посередників

Види посередників:

прості посередники – фізичні і юридичні особи приватного права, що сприяють пошукові партнерів і  укладанню міжнародних господарських контрактів, але не беруть участі у їхньому виконанні;

повірнені посередники – фізичні і юридичні особи, що проводять угоди від імені і за рахунок довірителів, що підписали контракт;

комісіонери – фізичні і юридичні особи, що укладають міжнародні господарські контракти від свого імені, але за рахунок комітентів (продавців і покупців), що несуть при цьому комерційний ризик;

консигнатори – фізичні і юридичні особи, що приймають товар на свій склад (консигнаційний), реалізують його, а нереалізований повертають його власникові;

агенти – фізичні і юридичні особи, що роблять операції від імені і за рахунок своїх клієнтів, але не підписують міжнародного господарського контракту;

збутові посередники – фізичні і юридичні особи, що здійснюють перепродаж товарів від свого імені, роблять покупцям послуги сервісного характеру, рекламують продукцію; а також збутові посередники, що називаються дистриб’юторами;

дилери – незалежні фізичні і юридичні особи, що здійснюють перепродаж товарів довірителів від свого імені і за свій рахунок.

Поряд з цими видами посередників існують організаційні форми посередників.

1. Міжнародні товарні біржі (МТБ) – це такі торговельні установи, де здійснюється продаж одного товару великими партіями:

публічні, у яких беруть участь усі бажаючі фізичні і юридичні особи;

частки – акціонерні товариства, у яких здійснюють торговельні операції тільки їхні члени. При цьому члени акціонерної торговельної біржі не одержують дивідендів. це такі торговельні установи, де здійснюється продаж одного товару великими партіями.

Операції на МТБ:

1) угоди на реальний товар (СПОТ) визначають, що продавці і покупці дійсно мають намір продати або придбати товар:

угода СПОТ з негайним постачанням товару означає, що товар буде поставлений покупцеві протягом 15 днів;

угода на товар з постачанням у майбутньому означає, що товар буде поставлений після  укладення угоди протягом 3 років. Це форвардні угоди;

2) термінові (ф'ючерсні) угоди –  передбачають не реальний продаж товарів у термін, а права, що передбачають продаж, на товар (тобто продаються документи на володіння товаром);

3) спекулятивні операції – це операції, пов'язані з продажем документів на володіння товаром з урахуванням підвищення або зниження на них цін;

4) хеджування – страхування операцій, здійснюваних на МТБ із метою запобігання втрат від зміни цін.

2. Міжнародні аукціони (МА) – це міжнародні установи, де здійснюється продаж коштовностей,  предметів розкоші й ін.

Види аукціонів:

гласні аукціони – де покупці відкрито називають свою ціну на товар;

негласні аукціони – де покупці подають умовний сигнал;

автоматизовані аукціони – де застосовується відповідна техніка, а пропозиції покупців висвітлюються на табло.

Форми аукціонів:

працюють на принципі підвищення цін;

працюють на принципі зниження цін.

3. Міжнародні торги (МТ):

відкриті – такі, у яких мають право брати участь усі бажаючі фізичні і юридичні особи;

закриті – такі, у яких беруть участь найбільш авторитетні фірми за спеціальними запрошеннями.

Принципова відмінність МТБ і МА від МТ полягає в тому, що перші організовують продавці, а останні – покупці.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+