Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1. 1.1. Міжнародні готельні організації

Перші національні організації у сфері готельної справи було створено у Швейцарії, Франції, Німеччині, Австрії. Французькі власники готелів ще у 1867 р. заснували свою спілку, а швейцарська спілка власників готелів у 90-х роках XIX ст. починає видавати щотижневий вісник «Хотел-рев'ю».

Першу міжнародну готельну організацію було створено у 1869 р. у Кельні. Згодом до цієї організації приєдналось чимало національних го­тельних спілок. У 1921 р. за ініціативою французької готельної спілки бу­ло створено міжнародну спілку власників готелів (МГС) з резиденцією у Парижі.

18 березня 1946 р. у Лондоні за ініціативою Швейцарського товарист­ва власників готелів МГС було реорганізовано у Міжнародну готельну асоціацію (МГА) та зареєстровано згідно з французьким законодавством у вересні 1949 р.

МГА об'єднує близько 80 національних готельних асоціацій, загальна кількість членів МГА досягає 4500, що репрезентують 145 країн світу. Асоціація має свій Статут, керівний орган — Генеральний конгрес, що скликається раз на два роки; Виконавчий комітет із ЗО членів, які збира­ються 3 рази на рік; Раду з 180 членів, що проводить засідання 2 рази на рік. Повсякденна робота МГА проводиться в рамках Секретаріату, що очо­лює Генеральний секретар.

Завдання МГА: розвиток співробітництва між національними готельни­ми асоціаціями країн світу; захист інтересів своїх членів; вивчення питань і проблем світової готельної індустрії та міжнародного туризму; участь у розвитку готельною індустрії; сприяння вивченню професійних питань, пов'язаних з управлінням готельною галуззю, міжнародними фінансовими розрахунками, страхуванням, валютним обміном; створення кваліфікова­них систем обслуговування; видання й обмін інформаційними та довідко­вими матеріалами тощо.

Практична діяльність МГА зосереджена на вивченні юридичних аспек­тів, технологічного розвитку, маркетингу, професійній підготовці кадрів у готельній індустрії. З цією метою щорічно організуються навчальні тури та програми, спеціальні семінари з практичних питань. МГА видає двічі на місяць новини (Dialogue News Letter) і щорічно міжнародний готель­ний довідник («International Hotel Guide»), міжнародний реєстр туристич­них агентств («World Directory of Travel Agencies»), а також готелів і рес­торанів («Hotels andRestaurants International»).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+